+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

Szanowni Państwo,

Konsulat Generalny RP w Vancouver przesyła wiadomość ZUS-u dot. nowych narzędzi kontaktu z interesantami:

Ze względu na fakt, iż pandemia uniemożliwiła zorganizowanie w dotychczasowej formie spotkań dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą została stworzona nowa forma indywidualnych porad – online w ramach prowadzonych już przez ZUS e-wizyt.

W tym celu została uruchomiona nowa e-usługa tj. możliwość umawiania indywidualnych e-wizyt z ekspertem ZUS. Komunikat na ten temat został zamieszczony na stronie ZUS https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/e-wizyta-takze-dla-zainteresowanych-emeryturami-i-rentami-miedzynarodowymi/3812649

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości umawiania spotkań wraz z instrukcją postępowania można znaleźć na stronie https://www.zus.pl/e-wizyta .

Obecnie e-wizyty ds. międzynarodowych prowadzone są w wyznaczone dni, jednak liczba możliwych do przeprowadzenia e-wizyt będzie na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowania klientów tym tematem. W aplikacji do e-wizyt klienci zawsze widzą aktualny harmonogram wizyt.

Aby zarezerwować e-wizytę należy wybrać temat wideorozmowy „Emerytury i renty międzynarodowe” wybierz temat rozmowy. Eksperci ZUS odpowiedzą na pytania związane np. z pobieraną emeryturą lub rentą. Poszczególne oddziały ZUS obsługują sprawy z różnych krajów, dlatego do rozmowy należy wybrać właściwy oddział.

Dla Polaków mieszkających w Kanadzie został wyznaczony I Oddział w Łodzi.

Polecamy również filmy instruktażowe, które w przystępny sposób opisują jak można umówić się na rozmowę z przedstawicielem ZUS https://www.youtube.com/watch?v=Rn5cuUSAaa8&feature=youtu.be  Opracowany został też dział FAQ gdzie można znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Mamy nadzieję, że ta forma kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych spotka się z zainteresowaniem, a przede wszystkim okaże się przydatna dla Polaków poszukujących wsparcia i informacji związanej z ich sytuacją ubezpieczeniową.