W listopadzie 2019 roku odbył się XXXVI Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta na którym wyłonione nowy zarząd i omówiono plany na przyszłość.