+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Polska w Kanadzie https://www.gov.pl/web/kanada zarówno w dziale aktualności https://www.gov.pl/web/kanada/glosowanie-w-kanadzie-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-2020-r jak i w sekcji poświęconej Wyborom Prezydenta RP w 2020 r. https://www.gov.pl/web/kanada/wybory-2020 umieszczony został komunikat dotyczący głosowania w Kanadzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Uprzejmie proszę o przesłanie tej wiadomości do wszystkich odbiorców polonijnych w okręgu konsularnym KG RP w Vancouver.

Z poważaniem,
Marcin Trzciński
Konsul