+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

2 października 2021 roku odbył się walny zjazd sprawozdawczo wyborczy Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta. Ze względu na panującą pandemię był to pierwszy wirtualny zjazd KPK OA poprzez platformę ZOOM.

W zjeździe udział wzięli zaproszeni goście: konsulowie honorowi John Szumlas i Zygmunt Potocki jak również prezes Kongresu Poloni Kanadyjskiej Janusz Tomczak.

Organizacje polonijne były reprezentowane przez 33 delegatów z prawem do glosowania.

Na przewodniczącego zjazdu został wybrany Pan Marek Domaradzki. Delegaci poparli wniosek o przedłużenie kadencji obecnemu zarządowi zdecydowaną większością głosów (tylko przy jednym głosie wstrzymującym).

Bardzo sprawną obsługę techniczną zapewnił Andrzej Walny. Dzięki czemu delegaci mogli oddawać swoje głosy na postawione wnioski i wyniki były wyświetlane natychmiast po zakończeniu głosowania.

Dziękujemy wszystkim którzy pomogli w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu Walnego zjazdu w tym trudnym czasie pandemii.

Andrzej Makarewicz

1 Vice prezes KPK OA