+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

UWAGA STUDENCI UNIWERSYTETÓW !!
Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie doskonale zdaje sobie sprawę z trudności finansowych, z jakimi borykają się studenci z powodu długotrwałej pandemii. Mając to na uwadze, Dyrektorzy Fundacji, we współpracy z Kongresem Polonii Kanadyjskiej-Okręg Ottawa i Federacją Polek w Kanadzie, Ogniwo #8 oraz hojnemu wsparciu finansowemu Polonii w Ottawie, stworzyli PIĘĆ stypendiów o wartości $1,500.
Zapraszamy wszystkich studentów uniwersyteckich do przeglądnięcia informacji i do wypełnienia formularzy na stronie internetowej Fundacji: www.phfweb.ca.
Prosimy upewnić się, że spełniacie kryteria stypendium. Prosimy nie wysyłać podania e-mailem. Podanie należy wysłać pocztą na adres podany w formularzu przed upływem terminu do 31 sierpnia 2021 r.

Aby dotrzeć do jak największej liczby studentów, prosimy o rozpowszechnienie tych informacji.

ATTENTION UNIVERSITY STUDENTS!!
The Polish Heritage Foundation of Canada is well aware of the financial struggles that university students are finding due to the lengthy pandemic.
With this top of mind, Directors of the Foundation, in partnership with the Canadian Polish Congress-Ottawa District and Polish-Canadian Women’s Federation, Branch #8, and the generous financial support of the Polish Community in Ottawa, have created FIVE scholarships, each worth $1,500.
We invite all university students to view information and access application forms on the Foundation website: www.phfweb.ca
Please ensure that you meet the criteria of the scholarship. Do not send your application by e-mail. An application must be forwarded using Canada Post and sent to the address on the application form by the deadline date of August 31, 2021.
If you have any questions, you may use the following e-mail address: fundacja.phf@gmail.com. In order to reach as many university students as possible, please forward and share this information.