+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kanada/pilny-komunikat-wyborczy-w-sprawie-rejestracji-nowych-wnioskow-do-dopisania-do-spisu-wyborcow-w-ii-turze-wyborow-prezydenta-rp-przez-system-ewybory opublikowany został pilny komunikat wyborczy w sprawie rejestracji nowych wniosków o dopisanie do spisu wyborców w II turze wyborów Prezydenta RP przez system ewybory.

Poniżej przesyłamy Państwu treść komunikatu:

Osoby, które zarejestrowały się do głosowania i zostały ujęte w spisie wyborców w I turze NIE MUSZĄ rejestrować się na II turę.

Rejestracja nowych wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez system eWybory (https://ewybory.msz.gov.pl/w celu uczestnictwa w II turze głosowania zostanie uruchomiona 29 czerwca br. o godzinie 00.00 (czasu lokalnego placówki konsularnej).

Również wyborcy, których wnioski zostały odrzucone przed I turą głosowania, będą mieli możliwość złożenia nowego wniosku przez stronę publiczną eWybory (https://ewybory.msz.gov.pl/). Dotyczy to w również wniosków złożonych przed 10 maja, które zostały odrzucone z powodu braku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

W przypadku wszystkich obwodów głosowania utworzonych w Kanadzie możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne, a rejestracja będzie możliwa tylko przez 24 godziny – do 29 czerwca br. do godziny 23.59 (czasu lokalnego placówki konsularnej). Warunki udziału w głosowaniu nie zmieniają się w stosunku do I tury. Przypominamy nasz komunikat.

Osoby, które są ujęte w spisie wyborców prowadzonym przez konsula, ale będą głosować w innym miejscu w II turze, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania na II turę. Konsulowie mogą wydawać takie zaświadczenia od 29 czerwca br. do chwili wysłania pakietu wyborczego.

Jeśli korzystają Państwo ze smartfonu lub tabletu, portal eWybory (https://ewybory.msz.gov.pl) nie jest od razu widoczny w wersji mobilnej, użyj adresu https://ewybory.msz.gov.pl/m.

W razie dodatkowych pytań uprzejmie prosimy skontaktować się najbliższym urzędem konsularnym:

Referat ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie – https://www.gov.pl/web/kanada/ambasada-rp-w-ottawa

Konsulat Generalny RP w Montrealu – https://www.gov.pl/web/kanada/konsulat-generalny-rp-w-montreal

Konsulat Generalny RP w Toronto – https://www.gov.pl/web/kanada/konsulat-generalny-rp-w-toronto

Konsulat Generalny RP w Vancouver – https://www.gov.pl/web/kanada/konsulat-generalny-RP-w-vancouver