+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

Kongres Polonii Kanadyjskiej wybrał nową Radę Dyrektorów na swoim dorocznym zebraniu członków, które odbyło się „wirtualnie” drogą elektroniczną w dniach 16 i 30 stycznia 2021 r. W skład Zarządu na kadencję 2020-2022 wchodzą:

  • Prezes: Janusz Tomczak
  • Pierwszy wiceprezes: Dominic Roszak
  • Drugi Wiceprezes: Iwona Malinowski
  • Sekretarz Generalny: Barbara Stadnik-Felinczak
  • Skarbnik: Małgorzata Pakula
  • Dyrektor rep. Region Ontario: Kazimierz Babiarz
  • Dyrektor rep. Region centralny: Michael Kulasza
  • Dyrektor rep. Region Wschodni: Marek Kiejna
  • Przewodniczący Komisji do Spraw Spornych: Kristina Reitmeier
  • Dyrektorzy: Jerzy Barycki, Teresa Brylewicz, Marek Domaradzki, Grzegorz Dorozyński, Grażyna Galezowski, Adrian Kania, Marcin Lewandowski, Halina Madej, Jerzy Orłowski, Marii Palczak.

Rada Kongresu Polonii Kanadyjskiej ponownie wybrała na swoją przewodniczącą Zofię Soję, Przewodniczącą KPK Dystryktu Niagara.Tom Urbaniak, prezydent dystryktu Atlantic Canada, został wybrany na wiceprzewodniczącego.