+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

Po pierwszym rozbiorze Polska ciągle była państwem o dużym obszarze z 7 milionami mieszkańców. Jednak sprawiedliwa i silna organizacja miała odegrać ważną rolę w rozwoju nadal istniejącego państwa. Pracy tej dokonał Sejm Wielki, nazwany tak dlatego, że dokonał wielkich reform i obradował aż cztery lata (Sejm Czteroletni 1788-1792).

Ustawa majowa zmieniła ustrój Polski, przywróciła moc prawom i siłę władzy. Rozszerzyła prawa mieszczan i polepszyła położenie chłopów. To zbratanie narodu i rozpoczęta reforma państwa, bez rozlewu krwi, wywołała uznanie w Europie, będącej świadkiem krwawej rewolucji francuskiej. Dzięki Konstytucji naród wstąpił na drogę odrodzenia, chociaż nie zdołał już, wobec przemocy sąsiadów, uratować niepodległości państwa. Przetrwał jednak 123 lat niewoli nie zatracając wiary, nadziei i świadomości narodowej 3 maja 1791 roku Sejm uchwalił nową konstytucję, czyli zbiór najważniejszych praw i postanowień, według których Polska miała wejść na drogę całkowitej poprawy swojego życia państwowego:

– Konstytucja zniosła szkodliwą wolną elekcję
– Zaprowadzony został porządek obrad sejmowych – jeden poseł nie mógł zerwać obrad jednym „veto” (nie pozwalam)
– Król miał rządzić z pomocą 5 ministrów
– Sejm uchwalił także powiększenie armii do 100 000 żołnierzy
– Nadane też zostały prawa mieszczanom, a chłopów otoczono opieką sądu, gdzie mogli upominać się o swoje krzywdy.

Król Stanisław August, wśród powszechnej radości i okrzyków „Król z narodem, naród z królem!”, udał się na uroczyste nabożeństwo do katedry św. Jana w Warszawie. Przysiągł też, że będzie wierny tej Konstytucji i prawom w niej zawartym. Dlatego dziś świętujemy dzień 3 maja jako święto narodowe. Był to bowiem dzień zwycięstwa narodu nad samym sobą, nad swymi wadami i błędami.

Zdawało się, że Konstytucja 3 Maja zapowiada Polsce lepszą przyszłość i zapewnia narodowi wolność i bezpieczeństwo. Obchodzi się go uroczyście i w nowej, odrodzonej i wolnej Polsce. 2 maja 2021r. zapraszamy całą Polonię na obchody święta Konstytucji 3 Maja:
• 12:00 – Transmisja uroczystej Mszy Św. (ze sztandarami) z kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Wideo z transmisji “na żywo” będzie można oglądać na stronach Polonia Edmonton News i na stronie KPK – Canadian Polish Congress Alberta.
• 15:00 – Transmisja wirtualnej akademii z głównej sali Domu Polskiego. Wideo z transmisji “na żywo” będzie można oglądać na stronach Polonia Edmonton News i na stronie KPK – Canadian Polish Congress Alberta.