+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

W sobotę 14 kwietnia 2018 odbył się

Konkurs Młodych Talentów  pod nazwą:

                         “Co to dla mnie znaczy być Polakiem?”

Tematyka konkursu związana była  ze 100-leciem Niepodległości Polski.

Cel konkursu:

  • propagowanie kultury muzycznej i wokalnej wśród dzieci,
  • odkrywanie talentów muzycznych, literackich, multimedialnych i plastycznych,
  • rozwijanie kreatywności i potencjału twórczego,
  • pobudzenie postaw patriotycznych,
  • rozpowszechnianie wiedzy o historii Polski,

Konkurs odbył się w kategoriach:

  1. Konkurs muzyczno-wokalny: Wykonawcy przygotowują do prezentacji utwór polskiego kompozytora lub piosenkę w języku polskim, o łącznym czasie do 3 min.
  2. Konkurs plastyczny: Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu, rysunku lub obrazu związanego z rocznicą i tematem, technika i wielkość dowolna.
  3. Konkurs Multimedialny: Uczestnicy wykonają logo, plakat, fotografikę, prezentację w „PowerPoint” lub nagrają film do 3 min w dowolnej technice komputerowej.
  4. Konkurs literacko-poetycki: Uczestnicy recytują lub czytają własne prace lub utwory literackie o tematyce patriotycznej związanej z rocznicą i tematem konkursu.

Organizatorami konkursu są Fundacja Pomocy Dzieciom im. Magdy Tomczak, Kongres Polonii Kanadyjskiej w Albercie, Federacja Polek Ogniwo nr 3 oraz Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton, we współpracy z Izabellą Orzelski, Tanią Warszyński, Joanną Ciapką Sangster oraz szkołami polskimi: Henryka Sienkiewicza, Marii Chrzanowskiej i Programu Św. Jana Pawła II przy szkole Św. Bazylego i Austin O’Brien High School.

 

(fotogaleria)