+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

Zbliża się miesiąc a z nim związane rocznice i uroczystości. Jedną z nich jest bardzo ważna dla Polski dzień 1 sierpnia.                                                

Po kilku latach niemieckiej okupacji – Polacy chcieli wyzwolenia naszego kraju a przede wszystkim stolicy. W dniu 1  sierpnia 1944 r. o godz .17.00  nastąpił zryw militarny na mocy rozkazu Dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” zwany Powstaniem Warszawskim, jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Powstanie planowane było na kilka dni ale trwało aż 63 dni aż do 3 października.

Powstanie pochłonęło ponad   48 tyś. żołnierzy różnej formacji i przeszło 200 tyś. cywilów. Warszawa miała być doszczętnie zniszczona przez Niemców a ocaleni mieszkańcy wygnani ze stolicy. Mimo, że powstanie zakończyło się klęską militarną  – ale pod względem politycznym miało wielkie znaczenie, bo Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Był to największy zryw ruchu oporu w okupowanej Europie.

Musimy o tym pamiętać i przekazywać następcom – młodym pokoleniom waleczność i heroizm Polaków.

Zapraszam zatem wszystkich, których historia Polski jest ważną sprawą na uroczystą Mszę Św. w dniu 1 sierpnia br.o godz., 12.30 w południe w Kościele  MBKP w Calgary w  intencji walczących i poległych.

Członkowie Koła, harcerze, młodzież  oraz członkowie zespołów tanecznych w mundurach i regionalnych strojach oraz przedstawiciele Polonii są mile widziani.

Proszę o wzięcie udziału Pocztów Sztandarowych polonijnych organizacji.

Zbigniew Starczyk – Prezes SPK Koła nr 18.