+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

Happy Polonia and Polish Flag Day!
Today we celebrate the Polish Flag Day and the Day of Polish Diaspora and Poles Living Abroad.

Polish Flag Day (formally: Flag of the Republic of Poland Day, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej) was first observed on May 2, 2004. It was established in order to educate the Polish people about the history and significance of national symbols. The date was chosen to coincide with the Polonia Day traditionally observed by the Polish diaspora outside Poland and the Polish Senate on May 2.

Since the re-introduction of the Constitution Day in 1990 and establishment of the Polish Flag Day, the flag is flown continuously during the first three days of May. Unlike May Day and Constitution Day, the Flag Day is not a public holiday, although making a bridge, i.e. taking a day off on that day is common practice.

The flag of Poland consists of two horizontal stripes of equal width, the upper one white and the lower one red. The two colors are defined in the Polish constitution as the national colors. A variant of the flag with the national coat of arms in the middle of the white stripe is legally reserved for official use abroad and at sea. A similar flag with the addition of a swallow-tail is used as the naval ensign of Poland.

White and red were officially adopted as national colors in 1831. They are of heraldic origin and derive from the tinctures (colors) of the coats of arms of the two constituent nations of the Polish–Lithuanian Commonwealth, i.e. the White Eagle of Poland and the Pursuer of the Grand Duchy of Lithuania, a white knight riding a white horse, both on a red shield. Prior to that, Polish soldiers wore cockades of various color combinations. The national flag was officially adopted in 1919.

The flag is flown continuously on the buildings of the highest national authorities, such as the parliament and the presidential palace. Other institutions and many Polish people fly the national flag on national holidays and other special occasions of national significance.

Dzień Flagi, Dzień Emigranta 2019 w Edmonton

Uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dnia Polskiego Emigranta w Edmonton. W 2005 r. Burmistrz miasta Edmonton Stephan Mandel uroczyście proklamował dzień 2 maja Dniem Polskiego Emigranta. W tym roku Kongres Polonii Kanadyjskiej w Albercie już po raz 13 zorganizował uroczystość podniesienia flagi państwowej na maszt w centrum Edmonton. Porucznik rezerwy Władysław Szwender w imieniu weteranów walk o Monte Cassino oraz Konsul Honorowy RP dokonali w dniu 2-go maja wciągnięcia na maszt Polskiej Flagi Państwowej przed Ratuszem miejskim, która powiewać tam będzie do północy 2 maja. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli organizacji polonijnych i osoby prywatne. Okolicznościowe przemówienie o historii i znaczeniu polskiej flagi wygłosił Konsul Honorowy RP John Szumlas. W momencie wciągania flagi na maszt odśpiewano Polski hymn narodowy – “Jeszcze Polska nie zginęła”.

John Szumlas w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie Dnia Polskiego Emigranta w Edmonton i wyraził uznanie Kanadzie za przyjęcie polskich żolnierzy, którzy po wojnie szukali swojego miejsca, nie mogąc wrócić do Polski w obawie przed prześladowaniem przez komunistyczne służby. Porucznik Władysław Szwender podziękował za kultywowanie pamięci o jego poległych kolegach-towarzyszach broni. Maryla Hasek w imieniu organizatora uroczystości, Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie serdecznie podziękowała wszystkim za tak liczny udział w tej uroczystości.

2 maja pozostanie w naszej pamięci jako dzień, który najbardziej łączy nas Polaków w kraju i za granicą.

Bogdan Koral Konikowski