+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

Dzień Dziedzictwa Polsko-Kanadyjskiego w Edmonton

W miniony weekend obchodzony był Dzień Dziedzictwa Polsko-Kanadyjskiego, aby docenić wpływ i wkład, jaki polska społeczność miała w Albercie na przestrzeni lat.
Pierwsza część uroczystości odbyła się w Borden Park w sobotę, 8 czerwca i pomimo zimnej i deszczowej pogody, wiele osób przybyło, aby wesprzeć i uczestniczyć w wydarzeniu. Wśród polityków znaleźli się: Członkowie Parlamentu – Michael Cooper i Randy Boissonnault, a także MLA Dan Williams.  Jesteśmy wdzięczni za ich obecność.
Pyszne polskie jedzenie i napoje oraz wspaniała rozrywka zapewniona przez różne polskie zespoły folklorystyczne i uczniów polskich szkół sobotnich przyczyniły się do udanego dnia.  Drugi Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej (Okręg Alberta) , Piotr Nicewicz, przewodził temu wspaniałemu wydarzeniu.  Kongres Polonii Kanadyjskiej OA jest wdzięczny za fantastyczną współpracę z Towarzystwem Polskich Weteranów (którzy przejęli kuchnię), Rycerzami Kolumba, Federacją Polek w Kanadzie (Ogniwo #3), Polish Youth YEG, Harcerzami/Harcerkami wraz z ich przewodniczącymi, jak również dziękujemy wszystkim naszym niesamowitym wolontariuszom.

Dziękujemy wszystkim naszym grupom tanecznym: Polonez, Piast, Mazur, Oberek/Mały Oberek i Łowicz oraz ich znakomitym choreografom. Pragniemy również wyrazić naszą wdzięczność uczniom Polskich Szkół im. Henryka Sienkiewicza i im. Marii Chrzanowskiej za ich piękne recytacje oraz nauczycielom, którzy je przygotowali.
Pragniemy również podziękować wszystkim naszym konferansjerom, DJ-om Bobby’emu i Grzegorzowi Ostapowiczom podczas części rozrywkowej programu, a także Mike’owi Tomasowi za poprowadzenie naszego tańca podczas „Dyskoteki pod Gwiazdami”.

Kontynuowaliśmy świętowanie w niedzielę okolicznościową  Mszą Świętą w Parafii Różańca Świętego, a następnie odwiedziliśmy Alberta Legislative Grounds, gdzie polska flaga była podniesiona od wschodu do zachodu słońca. Nasza społeczność zdecydowanie dzieliła się i świętowała swoim polskim duchem! 

Polish Canadian Heritage Day in Edmonton

Polish Canadian Heritage Day in Edmonton

This past weekend Polish Canadian Heritage Day was celebrated to acknowledge the impact and contributions that the Polish community has had on Alberta throughout the years.

The first round of festivities took place in Borden Park on Saturday, June 8th and despite the cold and rainy weather, many came out to support and participate in the event. Amongst politicians were: Members of Parliament- Michael Cooper and Randy Boissonnault as well as MLA Dan Williams.  We are grateful for their presence.

Delicious Polish food and beverages along with great entertainment provided by various Polish folklore dance groups and Polish Saturday school students helped to make the day a successful one.  The Canadian Polish Congress Alberta Society’s II Vice President, Piotr Nicewicz, spearheaded this great event.  The Canadian Polish Congress Alberta Society is grateful for the fantastic collaboration of the Polish Veterans Society (who took over the kitchen), Knights of Columbus, Polish Canadian Women’s Federation (Branch #3), Polish Youth Yeg,  Polish Scouts/Girl Guides as well as all of our incredible volunteers.

Thank you to all of our dance groups: Polonez, Piast, Mazur, Oberek/Maly Oberek, and Lowicz and their stellar choreographers. We also wish to express our gratitude to the students of the Henryk Sienkiewicz and Maria Chrzanowska Polish Schools for their lovely recitations and to the teachers who prepared them.

We also wish to thank all of our MCs, DJs Bobby and Greg Ostapowicz during the entertainment portion of the program as well as Mike Tomas for leading our dance during “Dyskoteka pod gwiazdami”.

We continued to celebrate on Sunday with a special Mass at the Holy Rosary Parish followed by a visit to the Alberta Legislative Grounds where the Polish flag had been raised from sunrise to sunset. Our community definitely shared and celebrated their Polish spirit!

Pani Celina Józefa Kopcińska odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

Pani Celina Józefa Kopcińska odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach na wniosek ” Stowarzyszenia Maj 77″

Postanowieniem Prezydenta RP, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została Pani Celina Józefa Kopcińska za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

W imieniu Prezydenta aktu dekoracji dokonał Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Edmonton Pan John Szumlas. 

Uroczysta ceremonia odbyła się 18 lutego br

Wyjątkowy koncert w Convocation Hall

Wyjątkowy koncert w Convocation Hall

11 lutego br. odbył się wyjątkowy koncert w Convocation Hall, Old Arts Building na Uniwersytecie Albertańskim : recital fortepianowy w wykonaniu pianisty Mikołaja Warszyńskiego, z okazji 25-lecia istnienia “Wirth Institute for Austrian and European Studies” przy Uniwersytecie Albertańskim. Koncert ten, zaznaczający 25. rocznicę powstania “Wirth Institute for Austrian and Central European Studies” przy Uniwersytecie Albertańskim, zbiega się z 25. rocznicą śmierci genialnego interpretatora muzyki Chopina, pianisty Marka Jabłońskiego, bardzo cenionego profesora na Uniwersytecie Albertańskim i Torontońskim.

Marek Jabłoński był ukochanym profesorem Mikołaja Warszyńskiego, miał wielki wpływ na rozwój jego muzycznej interpretacji w utworach  Chopina, Mozarta, Beethovena, Schuberta i Liszta.