+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

Podniesienia polskiej flagi pod budynkiem rządowym w Calgary

W sobotę, 8 czerwca o godzinie 11:00 w budynku McDougall Centre przy 455 6 St SW w Calgary odbyła się uroczystość podniesienia polskiej flagi.

W programie uroczystości znalazło się odśpiewanie hymnów Kanady i Polski, przemówienia zaproszonych gości i przedstawicieli Polonii z Calgary oraz tańce w wykonaniu polskich zespołów tanecznych. 

W niedzielę Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 18 w Calgary zaprosiły wszystkich na obchody Dnia Dziedzictwa Polsko-Kanadyjskiego w Domu Polskim. Zorganizowano Dzień Otwarty pod hasłem „Poznaj swoich polskich sąsiadów”.  Była to uroczystość z pysznym polskim jedzeniem i imponującą wystawą polskiej sztuki i kultury. Odbyły się wspaniałe występy zespołów: Mazowsze, Polanie, Krakusy, Młodzi Duchem oraz Andrzej Ryszka Blues Rock Band.
Gratulujemy naszym przyjaciołom z Calgary bardzo udanej imprezy!

Polish Flag Raising Ceremony

On Saturday, June 8th a Polish Flag Raising Ceremony at 11:00 a.m. was held at the Government of Alberta’s McDougall Centre building at 455 6 St SW in Calgary.
There was a brief celebration, including the singing of the Canadian and Polish national anthems, speeches by invited guests and representatives from the Polish community of Calgary, and dances performed by Polish dance groups.

On Sunday, The Polish Canadian Association of Calgary and the Polish Combatants’ Association in Canada, Calgary Branch No. 18 invited everyone to celebrate Polish-Canadian Heritage Day at the Polish Canadian Cultural Centre (Dom Polski). They had an Open House called “Meet Your Polish Neighbours”.  There was a celebration with delicious Polish food and an impressive display of Polish art and culture. There were great performances by: Mazovia, Polanie, Krakusy, Młodzi Duchem as well as Andrzej Ryszka Blues Rock Band. 

Congratulations to our friends in Calgary for a very successful event!