+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

W sobotę 22 września w siedzibie Sejmu odbyła się końcowa sesja V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy pod hasłem „Łączy Nas Niepodległa”.

Zjazd został zorganizowany z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski. W zjeździe wzięło udział około 600 osób z 40 krajów świata. Uczestnicy obradowali w sześciu forach tematycznych, obradując nt. różnych problemów stojących przed strukturami polonijnymi i polskimi w ramach Forum Organizacji, Polonijnej Kultury, Edukacji i Nauki, Sportu i Turystyki, Polonijnego Duszpasterstwa oraz Mediów. Zjazd został obty honorowym patronatem prezydenta Andrzej Dudy.

W czasie wizyty w pałacu prezydenckim Andrzej Duda podkreślił, że dzięki wsparciu Polonii możemy budować Polskę naszych marzeń: silną, sprawnie działającą, bezpieczną, liczącą się w świecie. Prezydent powiedział: „Dziękuję za to, że tworzycie wspólnotę, także za to, że nas reprezentujecie i wystawiacie swoją codzienną działalnością, swoim życiem także świadectwo Polsce” – „Dziękuję, że czujecie się Polakami i nimi jesteście.”

List w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego odczytał szef gabinetu politycznego Marek Suski. Premier podkreślił, że Zjazd jest ważnym wydarzeniem, które potwierdza “potrzebę umacniania wspólnoty narodowej, zrzeszania się rodaków żyjących poza macierzą oraz podtrzymywania więzi z ojczyzną”. Następnie, drugiego dnia wieczorem premier był obecny wśród uczestników zjazdu na gali V Światowego Zjazdu w Teatrze Narodowym. Premier Mateusz Morawiecki został pierwszym laureatem nagrody imienia profesora Andrzeja Stelmachowskiego za szczególne zasługi dla Polonii i Polaków z zagranicy i istotny wkład w budowanie wspólnoty jednoczącej wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania. Po odebraniu nagrody premier powiedział, że polonijna miłość do kraju nie przemija. “Nie ma Polski bez Polonii, nie ma Polonii bez Polski”

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że nas Polaków mieszkających za granicą łączy wiele. Zaakcentował, że dawno już na sali plenarnej Sejmu nie było tak spokojnie i dostojnie. Zwrócił uwagę na historyczne postaci wielkich Polaków łączące Polonię i Polaków zamieszkałych za granicą.

W Sali Senatu RP, pod przewodnictwem pana Marka Domaradzkiego, odbywało się Forum Kultury, w którym uczestniczyłem reprezentując Polonię w Albercie. W forum tym uczestniczył również konsul honorowy z Calgary pan Zygmunt Potocki, a także Wicemarszałek Senatu pani Maria Koc, Ministrowie i Senatorowie RP. Podczas mojego dwukrotnego wystąpienia w sali Senatu poruszyłem sprawę ważności utrzymania kultury i dziedzictwa narodowego wśród Polonii oraz potrzeby pomocy ze strony Senatu i rządu polskiego.

W ramach Forum Edukacji w zjeździe uczestniczyła pani Krystyna Dembowska, dyrektor sobotniej szkoły im Henryka Sienkiewicza, reprezentująca Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.

Obrady V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy zakończyła uroczysta Msza święta prowadzona przez Metropolitę Warszawskiego kardynała Kazimierza Nycz w asyście 50 księży. Msza św. odbyła się w intencji Polonii i Polaków za granicą w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie w Warszawie.