International Movie Night in Edmonton

Canadian Polish Congress and Concordia University with support from the Consulate General of the Republic of Poland in Vancouver invite you to International Movie Night to see Polish film “Gods – Bogowie” (2014); (English subtitles. Wednesday March 29 at 7 pm. Free admission. The movie is about the early career of cardiac surgeon Zbigniew Religa. Despite harsh reality of the 1980s Poland, he successfully leads a team of doctors to the country’s first human heart transplantation. Address: Concordia University of Edmonton 7128 Ada Boulevard (112 Ave-73St.)

Pre-register for free tickets: http://international.concordia.ab.ca/2017/03/09/our-good-partnership-with-the-polish-community-in-edmonton-register/ When arriving, please purchase your parking ticket and enter through Hole Academic Centre main door.

The movie is going to take place in Auditorium.

John J.Tomczak President Canadian Polish Congress in Alberta www.kpkalberta.com

 

Zarząd Towarzystwa Polskich Weteranow w Edmonton

Podczas Walnego Zebrania Towarzystwa Polskich Weteranow, wybrany został nowy Zarząd w następującym składzie:

Prezes  TPW Jan Cebula
Pierwszy Wiceprezes Marian Hajdasz
Drugi Wiceprezes Leon Bożymowski
Skarbnik Henryk Kandora
Sekretarz protokularny Maciej Szczerba
Sekretarz korespondencyjny Andrzej Makarewicz
Czlonek Zarzadu Kazimierz Chodorski
Czlonek Zarzadu Jan Piwinski
Czlonek Zarzadu Eugeniusz Kowal

 

Spotkanie Opłatkowe Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Alberta

Tradycyjny Opłatek Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie odbył się w dniu 28 stycznia 2017 r. w Domu Polskim w Edmonton. Jak zwykle gościliśmy przedstawicieli rządu, miasta, innych grup etnicznych oraz społeczności polonijnej: Księża i Siostry Służebniczki. Prezesi i delegaci organizacji członkowskich. Przedstawiciele szkolnictwa polonijnego, polonijnych mediów, harcerstwo i młodzież.

Zgodnie z corocznym zwyczajem, było to spotkanie poświęcone polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem oraz służące wzajemnemu zbliżeniu i wymianie poglądów. Spotkanie opłatkowe prowadził prezes Zarządu Okręgu KPK Janusz Tomczak, który powitał i przedstawił zaproszonych Gości oraz liderów i wybitnych przedstawicieli Polonii. Wszystkim obecnym złożył życzenia noworoczne od siebie i Zarządu Okręgu.

Rząd prowincji Alberta reprezentował: Chris Nielsen, Poseł do Parlamentu Alberty z okręgu wyborczego Edmonton Decore. Radę Miejską miasta Edmonton reprezentował Don Iveson, Burmistrz miasta Edmonton. Z Vancouver specjalnie na te uroczystość przyjechał Marcin Trzciński, Konsul Generalny RP w Vancouwer. Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Toronto reprezentował Marek Domaradzki, wiceprezes do spraw polskich. Obecni byli Konsule Honorowi RP: Zygmunt Potocki z Calgary i John Szumlas z Edmonton. Instytut Badań Austriackich i Środkowo-Europejskich(Wirth) reprezentował Dr. Joseph F. Patrouch, Profesor i Dyrektor Instytutu.Prawdziwie wielokulturowy charakter temu spotkaniu nadała obecność przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji i grup etnicznych: Olesia Luciw-Andryjowycz, President Kongresu Kanadyjsko-Ukraińskiego i Heinz Kleist – Prezydent Niemieckiego Towarzystwa Kultury.

Po odmówionej modlitwie rozpoczęto tradycyjne dzielenie się opłatkiem, po czym przystąpiono do spożycia kolacji. Następnie zabierali głos przedstawiciele rządu i grup etnicznych, którzy w swoich wystąpieniach złożyli Polonii życzenia noworoczne, przekazali pozdrowienia od swoich instytucji i organizacji. Wyrazili uznanie społeczności polonijnej za ubogacanie kultury kanadyjskiej w ramach wielokulturowości. Z wypowiedzi Gości wynikało, że przywiązują oni dużą wagę do takich spotkań z KPK, gdyż służą one m.in. nawiązywaniu bardzo ważnych kontaktów osobistych i wymianie poglądów. Przyjemnie też zabrzmiały w wypowiedziach przedstawicieli grup etnicznych słowa uznania dla roli i programu działania KPK w społeczeństwie. Przemawiając, a także i w rozmowach, Goście ci w serdecznych słowach podkreślili swoje uznanie dla polskiej społeczności za pielęgnowanie pięknej tradycji Opłatka. Zwrócili szczególną uwagę na jej religijny charakter i ogólną serdeczną atmosferę.

Po przemówieniach Honorowych Gości odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji z lat 1956–1989 i Medali Pro Patria za niestrudzoną pracę na rzecz Polonii i Polski. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Konsul Generalny RP w Vancouver Marcin Trzciński w asyście Johna Szumlasa, Konsula Honorowego RP w Edmonton następującym osobom:

Ryszard Fryga                – Krzyż Wolności i Solidarności i Medal Pro Patria

Jan Malczewski             – Krzyż Wolności i Solidarności

Wiliam Chodkiewicz   – Medal Pro Patria

Jagoda Wilk                  – Medal Pro Patria

Marek Domaradzki     – Medal Pro Patria

Wacław Osadnik         – Medal Pro Patria

Janusz Tomczak          – Medal Pro Patria

Zygmunt Potocki        – Medal Pro Patria

Robert Dworkowski –  Medal Pro Patria

W części artystycznej spotkania miał miejsce koncert kolęd i muzyki poważnej w wykonaniu młodych i utalentowanych edmontońskich muzyków: Maya Budzinski – skrzypce, Marysia Janisz – śpiew, Sebastian Sękowski – skrzypce i Krystian Sękowski – fortepian.

Uczestnicy spotkania byłi zachwyceni występami rodzimych artystów, nagradzając ich gromkimi brawami i owacją na stojąco.

Towarzyska część spotkania ciągnęła się do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach muzycznych D. Ja. Korala(Bogdana Konikowskiego). Według opinii uczestników, tegoroczny Opłatek Kongresowy był bardzo udany i zakorzenił się jeszcze głębiej w tradycji edmontońskiej, jako ważne wydarzenie sezonu świąteczno-noworocznego. Do zobaczenia za rok!

Tekst: Z. Cynar

[new_royalslider id=”2″]

Zdjecia: Janusz Zalewski i Zygmunt Cynar