Święcone u Federacji Polek, Ogniwo Nr 3 w Edmonton

Święcone – to jedna z tradycyjnych imprez polonijnych, sięgająca swoimi korzeniami do początków istnienia wielu miejscowych organizacji. 29 kwietnia br. Świecone miała Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 3 w Edmonton zorganizowane pod kierownictwem p. prezes Haliny Madej. Głównym gościem spotkania był John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton. Nie zabrakło przedstawicieli polonijnych organizacji, były Siostry Służebniczki NMP i oczywiście członkinie Federacji.

Pani prezes przywitała wszystkich obecnych, złożyła życzenia wielkanocne i dzieliła się święconką z koszyczka. W tradycji związanej z pisanką byla zabawa, nazywana na wybitki lub walatka, polegała na uderzaniu jednej pisanki o drugą – wygrywał ten, kto stłukł jajko przeciwnika.

Na świątecznym stole znajdowały tradycyjne potrawy wielkanocne, które spożywano po odmówieniu wspólnej modlitwy. Spotkanie uświetnił duet muzyczny: Joanna Dumicz – gitara i śpiew i Tatiana Warszyńska- skrzypce, który rozbawił obecnych przygotowaną na tę okazję muzyką i śpiewem, a nagrodą za występ były gromkie brawa.

Były również życzenia od zaproszonych gości. John Szumlas między innymi wyraził uznanie i podziękowanie dla kobiet za ich ofiarny wkład pracy na rzecz rodziny i lokalnego środowiska.

Spotkanie upłynęło w bardzo milej atmosferze.

 

Lista ofiarodawców na powiększenie placu zabaw

Pierwsza lista hojnych ofiarodawców na wsparcie projektu rozbudowy placu zabaw z okazji 40-lecie istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady, aby w roku tych pięknych jubileuszy mógł być wykończony i dzieci miały właściwy teren do zabawy na wolnym powietrzu.

Sophia Lupinacci (na liście), obecnie uczęszczajaca do przedszkola SISEM, kiedy dowiedziała się o takiej inicjatywie, postanowiła przekazać zaoszczędzone w swojej skarbonce pieniądze na rozbudowę placu zabaw dla wszystkich dzieci w jej przedszkolu.

Obecnie zebrana kwota to $ 428,541.00

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontakować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiego Emigranta w Edmonton

2 Maja 2005 r. Stephan Mandel Burmistrz naszego miasta uroczyście proklamował dzień 2 maja, jako Dzień Polskiego Emigranta w Edmonton. W tym dniu miasto weszło do historii, jako pierwsze w Kanadzie, które ogłosiło proklamację uznającą dzień 2 maja Dniem Polskiego Emigranta.

W tym roku Polonia w Edmonton celebruje ten dzień po raz dwunasty w polaczeniu z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Proklamowanie tego dnia przez miasto Edmonton, jako Dnia Polskiego Emigranta, jest w dowód uznania za wybitne zasługi społeczności polonijnej w Edmonton, wniesione w bogaty rozwój Stolicy Alberty.

Na dzisiejsze sukcesy edmontońskiej i albertańskiej Polonii składają się: poświęcenie pionierów, wysiłki emigrantów lat dwudziestych, emigracji wojennej, licznej fali solidarnościowej oraz indywidualnych emigrantów ostatnich lat. Prestiż, autorytet i znaczenie budowane przez polonijną społeczność w Edmonton pomnaża dorobek całej Kanady, wprowadzając do niej niepowtarzalne akcenty wartości kulturowych, umiłowanie wolności i demokracji, przywiązanie do tradycji, języka, wiary i dziedzictwa kulturowego przez społeczną pasję działania.

Polonia edmontońska może być dumną z dotychczasowych osiągnięć i obchodzić Dzień Polskiego Emigranta w Edmonton z wysoko podniesioną głową.

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi Polskiej i Dnia Polskiego Emigranta w Edmonton, Kongres Polonii Kanadyjskiej w Albercie zaprasza na uroczyste wyniesienie polskiej flagi na maszt przed Ratuszem w centrum Edmonton, które odbędzie się 2 maja br. o godz. 10: 00. Uczestnicy tej uroczystości proszeni są również o wzięcie udziału w uroczystej ceremonii otwarcia wystawy pt. „Za naszą i Waszą Wolność”, która będzie miała miejsce wewnątrz ratusza. Po obejrzeniu filmu pt. ” Bitwa o Monte Cassino” uczestnicy uroczystości są zaproszeni na wspólny poczęstunek.

Prosimy o jak najliczniejsze przybycie.

 

Wspaniały „Koncert Wiosenny”

Piękny “Koncert Wiosenny” zorganizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej, który odbył się 23 kwietnia 2017 r. w „All Saints Cathedral” w Edmonton dostarczył publiczności niesamowite przeżycia artystyczne. W programie koncertu znalazły się utwory tak znanych kompozytorów jak: J. S. Bach, W. A. Mozart, H. Wieniawski. F. Chopin, Grażyna Bacewicz, Bela Batok i Fiddler on the roof, których wspaniałymi wykonawcami byli: Maya Budziński – skrzypce, Krystian Sękowski – fortepian, Tatiana Warszyński – skrzypce i Joanna Ciapka-Sangster – skrzypce.

Polonijni artyści swoim talentem z mistrzowską wirtuozerią jeszcze raz podbili serca miłośników muzyki.

Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu i słuchać muzyki wykonywanej przez naszych doskonalych artystów, a szczególnie podziwiać niesamowity talent tych najmłodszych: Mayi Budzińskiej i Krystiana Sękowskiego.

Wśród licznej publiczności nie zabrakło przedstawicieli organizacji polonijnych na czele z Januszem Tomczakiem, prezesem Kongresu Polonii kanadyjskiej w Albercie, obecny był również John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton.

Burzą oklasków i owacjami na stojąco nagrodzono wspaniałych wykonawców, a także kwiatami, byli też łowcy autografów. Ten piekny wieczór był wspaniałą okazją, aby złożyć najlepsze życzenia urodzinowe dla p. Tatiany Warszyńskiej, która właśnie w tym dniu obchodziła swoje urodziny.

Serdeczne gratulacje dla organizatorów wspaniałego koncertu a dla artystów życzenia dalszych sukcesów.

Zdjecia i tekst: Z. Cynar

Wideo: Bogdan Konikowski

 

Jubileusz 15-lecia Polskiego Radia Edmonton

15 lat temu edmontońska Rozgłośnia Polskiego Radia weszła na antenę, aby słuzyć miejscowej Polonii w języku polskim.

Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Skłania również do wspomnień, refleksji, daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku i bycia potrzebnym.

Mimo aktywnego rozwoju Telewizji i Internetu rola Radia w życiu społecznym wciąż rośnie. Radio może kształtować wartości patriotyczne, dostarczać informacje z rożnych dziedzin wiedzy, realizować wymagania edukacyjne i kulturowe oraz dostarczać rozrywki.

Jego olbrzymie możliwości informują o naszym życiu tutaj i osiągnięciach polonijnego środowiska, a także komentują wydarzenia, w których udział biorą zwyczajni ludzie, świadkowie tych wydarzeń. Przykładem tego stała się audycja pt. „Żywa historia” unikalny profil programowy Polskiego Radia Edmonton.

Jubileusz 15 lecia Polskiego Radia Edmonton to wyjątkowa okazja do wyrażenia szczególnego uznania słuchaczom, którzy nade wszystko są w tym Jubileuszu najważniejsi. Bez nich dzisiejszy jubileusz i jego celebrowanie w poczuciu wspólnie osiągniętego sukcesu byłoby niemożliwe. Zasługą słuchaczy jest pomoc wyrażana w dorocznych zbiorkach funduszy na utrzymanie działalności stacji radiowej CJSR, z której mogą być nadawane audycje w języku polskim, za co należą się duże dzięki. Dalszym dowodem skuteczności wysiłków w redagowaniu Polskiego Radia Edmonton jest entuzjazm radiosłuchaczy, z jakim pragną rozpowszechniać ten program wśród swych znajomych i przyjaciół, i na całym świecie poprzez Internet. Redakcja dziękuje za sygnały od radiosłuchaczy, którzy pasjonują się segmentami audycji i proponują tematykę.

Ciągłe wzbogacanie form radiowych i udoskonalenia techniczne spowodowały istotny wzrost znaczenia Polskiego Radia Edmonton w naszym polonijnym środowisku i jego szybki rozwój w 15-letniej działalności. Sprawdzianem, że Radio spełnia swe zadanie jest jego popularność i wziętość wśród radiosłuchaczy, co potwierdza zainteresowanie jego stroną internetową www.polskieradio.ca , z której cotygodniowy program może być wysłuchany w dowolnym czasie. Dokonując oceny dotychczasowych osiągnięć nie sposób pominąć faktu, że ciagu 15 lat Polskie Radio Edmonton było zaangażowane w organizowanie wielu akcji charytatywnych, mających na celu pomóc tym, których pokrzywdził los. Przykładów jest wiele, ale tym największym był wspaniały „Radioteleton” w roku 2004, kiedy Polskie Radio Edmonton przyłączyło się do stacji radiowych na całym świecie, i w radiowej akcji charytatywnej Polonia Edmonton zebrała około 30 tys. dolarów na pomoc ofiar Tsunami w Tajlandii. Już teraz można powiedzieć, że Polskie Radio Edmonton jest kolejnym polonijnym sukcesem w naszym miescie w roku 150 lecia urodzin Kanady.

Doświadczenie zdobyte przez ostatnie pietnastolecie działalności Polskiego Radia Edmonton w naszym środowisku z pewnością pozwoliło zbudować silne podstawy, na bazie których można wyznaczać nowe cele i zadania, szczególnie w jednoczeniu Polonii i utrzymania polskości w naszym kręgu polonijnym oraz dostrzegać we własnym zorganizowaniu silę zdolną do dokonania zmian z korzyścią dla nas wszystkich. Jest to bardzo ważne dla nas na obczyźnie, aby Polskie Radio Edmonton, z tą wspaniałą, inicjatywą rozwoju życia polonijnego i rozwiązywania polonijnych potrzeb oraz promowania Polski, jej historii, pięknych tradycji, kultury i dokonań naszych rodaków w Kanadzie, popierać i pielęgnować przez długie lata.

Z okazji pięknego Jubileuszu 15- lecia Polskiego Radia Edmonton składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim redaktorom, tym obecnym i tym wszystkim, którzy przez 15 lat przyczynili się do tak znaczącego wydarzenia. Ich entuzjazm, zaangażowanie i bezinteresowna praca budowała i nadal buduje pozytywną atmosferę, która jest nieodzownym elementem efektywnego działania w takim kierunku, że profil Polskiego Radia Edmonton jest dostosowany do potrzeb słuchaczy w różnym wieku i głownie dotyczy lokalnych wydarzeń.

Szczególnie gratuluję Bogdanowi Konikowskiemu założycielowi, dyrektorowi i naczelnemu redaktorowi prowadzącemu audycje w każdą niedziele, który przez 15 lat bezinteresownie robi to z pasją i entuzjazmem. Dzięki Bogdanowi i jego wizji powstało Polskie Radio Edmonton, które nadaje polskie audycje radiowe z gościnnej stacji radiowej Uniwersytetu Alberty CJSR 88.5 FM, i którego głównym celem jest propagowanie języka polskiego, kultury polskiej, oraz popieranie interesów Polaków zamieszkałych w tej części Kanady.

Życzę mu wielu dalszych sukcesów i kolejnych jubileuszy przeżywanych z poczuciem dobrze spełnionego zobowiązania wobec słuchaczy i całej edmontońskiej Polonii.

Zygmunt Cynar

P/S Komentarz red. Bogdana Konikowskiego do powyższego tekstu.

Dziękuję serdecznie Zygmuncie za te piękne słowa i pochwały, na które na pewno nie zasłużyłem sobie tak bardzo, bo uważam, że największe podziękowania należą się dla naszych współautorów, którzy przez te 15 lat istnienia tego programu dali z siebie wszystko, i to dzięki nim ten program jest taki a nie inny i jest interesujący. W tym miejscu chciałbym podziękować teraz wszystkim współautorom, którzy od początku poświęcali swój czas i talent. I tak oto, jako pierwszy dokładnie 15 lat temu swój felieton wygłosił Dr. Z. Sawicki, następnie Barbara Walter w bardzo kontrowersyjnych audycjach o seksie, dzięki którym audycja stała się popularna, bo wszyscy chcieli słuchać, co ten Konikowski wyprawia znowuż?. Zygmunt Cynar przyłączył się do nas 14 lat temu, i w tym samym czasie Katedrę Klasyki rozpoczęła nasza Joanna Ciapka-Sangster. Przez wiele lat Andrzej Bereś prowadził spotkania z Jazzem, które po nim najpierw przejął Marcin Majorowicz ( ten, który dał taki piękny koncert w przedostatni piątek w domu polskim) a po Marcinie pałeczkę Jazzową przejął jeszcze większy miłośnik jazzu, jego ojciec dr. Jacek Majorowicz, w tym samym mniej więcej czasie z AKP dołączył do nas Piotr Guzik a wraz nim jego małżonka Agata Guzik, znakomita lektorka czytająca wiele ciekawych powieści i felietonów. W 2007 roku dołączył do nas znawca dziecięcej psychiki Dariusz Spanialski z Lodzi z felietonami Sztuka Kochania, dzięki którym udało mi się wychować moje dzieci na takie, jakimi są teraz, również z Polski przesyłały nam swoje felietony Ewa Makulec z Częstochowy, Grażyna Kurowska z Katowic oraz Piotr Kwiecień z Nowej Rudy, i w tym samym czasie rozpoczęliśmy nadawanie Dialogów Na Cztery Nogi z Jerrym Raczkowskim, które trwają do dzisiaj i chyba tak szybko się nie skończą. No i oczywiście Ag.Maj.Sydoryk z Wieczorynką na Dobranoc. Na przestrzeni lat dorywczo z nami współpracowali i do dzisiaj współpracują: Pani Janina Muszyńska, śp. por. Jadwiga Kociołek, współtwórczynie słynnych audycji „Żywa Historia PR“. Jan Tereszczenko, Dr. Wacław Osadnik, Ania Miklas, Dorota Rybicka, Gwidon Milczyński, Andrzej Iskierka Laskowski, Anna Strug, Joanna Zimińska, Staszek Smuga Otto, Oliwia Jastrzębska oraz Karolina i Jakub Zarzyccy. Jak widzicie drodzy słuchacze ten sukces 15 lat istnienia PRE należy do tych wszystkich, których przed chwilą wymieniłem, i w ich stronę chylę czoło dziękując najpiękniej jak tylko potrafię? Mam nadzieję, dr. Sl. że nic nie stanie na przeszkodzie byśmy mogli kontynuować naszą pracę dla Was polskich słuchaczy, tu w Edmonton, jak też i na całym świecie w Internecie przez następnych wiele, wiele lat i może wspólnie będziemy celebrować takie rocznice, jak 20 czy 25 lat Polskiego Radia Edmonton. Dziękuję Wam serdecznie  

International Movie Night in Edmonton

Canadian Polish Congress and Concordia University with support from the Consulate General of the Republic of Poland in Vancouver invite you to International Movie Night to see Polish film “Gods – Bogowie” (2014); (English subtitles. Wednesday March 29 at 7 pm. Free admission. The movie is about the early career of cardiac surgeon Zbigniew Religa. Despite harsh reality of the 1980s Poland, he successfully leads a team of doctors to the country’s first human heart transplantation. Address: Concordia University of Edmonton 7128 Ada Boulevard (112 Ave-73St.)

Pre-register for free tickets: http://international.concordia.ab.ca/2017/03/09/our-good-partnership-with-the-polish-community-in-edmonton-register/ When arriving, please purchase your parking ticket and enter through Hole Academic Centre main door.

The movie is going to take place in Auditorium.

John J.Tomczak President Canadian Polish Congress in Alberta www.kpkalberta.com