Jubileusz 15-lecia Polskiego Radia Edmonton

15 lat temu edmontońska Rozgłośnia Polskiego Radia weszła na antenę, aby słuzyć miejscowej Polonii w języku polskim.

Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Skłania również do wspomnień, refleksji, daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku i bycia potrzebnym.

Mimo aktywnego rozwoju Telewizji i Internetu rola Radia w życiu społecznym wciąż rośnie. Radio może kształtować wartości patriotyczne, dostarczać informacje z rożnych dziedzin wiedzy, realizować wymagania edukacyjne i kulturowe oraz dostarczać rozrywki.

Jego olbrzymie możliwości informują o naszym życiu tutaj i osiągnięciach polonijnego środowiska, a także komentują wydarzenia, w których udział biorą zwyczajni ludzie, świadkowie tych wydarzeń. Przykładem tego stała się audycja pt. „Żywa historia” unikalny profil programowy Polskiego Radia Edmonton.

Jubileusz 15 lecia Polskiego Radia Edmonton to wyjątkowa okazja do wyrażenia szczególnego uznania słuchaczom, którzy nade wszystko są w tym Jubileuszu najważniejsi. Bez nich dzisiejszy jubileusz i jego celebrowanie w poczuciu wspólnie osiągniętego sukcesu byłoby niemożliwe. Zasługą słuchaczy jest pomoc wyrażana w dorocznych zbiorkach funduszy na utrzymanie działalności stacji radiowej CJSR, z której mogą być nadawane audycje w języku polskim, za co należą się duże dzięki. Dalszym dowodem skuteczności wysiłków w redagowaniu Polskiego Radia Edmonton jest entuzjazm radiosłuchaczy, z jakim pragną rozpowszechniać ten program wśród swych znajomych i przyjaciół, i na całym świecie poprzez Internet. Redakcja dziękuje za sygnały od radiosłuchaczy, którzy pasjonują się segmentami audycji i proponują tematykę.

Ciągłe wzbogacanie form radiowych i udoskonalenia techniczne spowodowały istotny wzrost znaczenia Polskiego Radia Edmonton w naszym polonijnym środowisku i jego szybki rozwój w 15-letniej działalności. Sprawdzianem, że Radio spełnia swe zadanie jest jego popularność i wziętość wśród radiosłuchaczy, co potwierdza zainteresowanie jego stroną internetową www.polskieradio.ca , z której cotygodniowy program może być wysłuchany w dowolnym czasie. Dokonując oceny dotychczasowych osiągnięć nie sposób pominąć faktu, że ciagu 15 lat Polskie Radio Edmonton było zaangażowane w organizowanie wielu akcji charytatywnych, mających na celu pomóc tym, których pokrzywdził los. Przykładów jest wiele, ale tym największym był wspaniały „Radioteleton” w roku 2004, kiedy Polskie Radio Edmonton przyłączyło się do stacji radiowych na całym świecie, i w radiowej akcji charytatywnej Polonia Edmonton zebrała około 30 tys. dolarów na pomoc ofiar Tsunami w Tajlandii. Już teraz można powiedzieć, że Polskie Radio Edmonton jest kolejnym polonijnym sukcesem w naszym miescie w roku 150 lecia urodzin Kanady.

Doświadczenie zdobyte przez ostatnie pietnastolecie działalności Polskiego Radia Edmonton w naszym środowisku z pewnością pozwoliło zbudować silne podstawy, na bazie których można wyznaczać nowe cele i zadania, szczególnie w jednoczeniu Polonii i utrzymania polskości w naszym kręgu polonijnym oraz dostrzegać we własnym zorganizowaniu silę zdolną do dokonania zmian z korzyścią dla nas wszystkich. Jest to bardzo ważne dla nas na obczyźnie, aby Polskie Radio Edmonton, z tą wspaniałą, inicjatywą rozwoju życia polonijnego i rozwiązywania polonijnych potrzeb oraz promowania Polski, jej historii, pięknych tradycji, kultury i dokonań naszych rodaków w Kanadzie, popierać i pielęgnować przez długie lata.

Z okazji pięknego Jubileuszu 15- lecia Polskiego Radia Edmonton składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim redaktorom, tym obecnym i tym wszystkim, którzy przez 15 lat przyczynili się do tak znaczącego wydarzenia. Ich entuzjazm, zaangażowanie i bezinteresowna praca budowała i nadal buduje pozytywną atmosferę, która jest nieodzownym elementem efektywnego działania w takim kierunku, że profil Polskiego Radia Edmonton jest dostosowany do potrzeb słuchaczy w różnym wieku i głownie dotyczy lokalnych wydarzeń.

Szczególnie gratuluję Bogdanowi Konikowskiemu założycielowi, dyrektorowi i naczelnemu redaktorowi prowadzącemu audycje w każdą niedziele, który przez 15 lat bezinteresownie robi to z pasją i entuzjazmem. Dzięki Bogdanowi i jego wizji powstało Polskie Radio Edmonton, które nadaje polskie audycje radiowe z gościnnej stacji radiowej Uniwersytetu Alberty CJSR 88.5 FM, i którego głównym celem jest propagowanie języka polskiego, kultury polskiej, oraz popieranie interesów Polaków zamieszkałych w tej części Kanady.

Życzę mu wielu dalszych sukcesów i kolejnych jubileuszy przeżywanych z poczuciem dobrze spełnionego zobowiązania wobec słuchaczy i całej edmontońskiej Polonii.

Zygmunt Cynar

P/S Komentarz red. Bogdana Konikowskiego do powyższego tekstu.

Dziękuję serdecznie Zygmuncie za te piękne słowa i pochwały, na które na pewno nie zasłużyłem sobie tak bardzo, bo uważam, że największe podziękowania należą się dla naszych współautorów, którzy przez te 15 lat istnienia tego programu dali z siebie wszystko, i to dzięki nim ten program jest taki a nie inny i jest interesujący. W tym miejscu chciałbym podziękować teraz wszystkim współautorom, którzy od początku poświęcali swój czas i talent. I tak oto, jako pierwszy dokładnie 15 lat temu swój felieton wygłosił Dr. Z. Sawicki, następnie Barbara Walter w bardzo kontrowersyjnych audycjach o seksie, dzięki którym audycja stała się popularna, bo wszyscy chcieli słuchać, co ten Konikowski wyprawia znowuż?. Zygmunt Cynar przyłączył się do nas 14 lat temu, i w tym samym czasie Katedrę Klasyki rozpoczęła nasza Joanna Ciapka-Sangster. Przez wiele lat Andrzej Bereś prowadził spotkania z Jazzem, które po nim najpierw przejął Marcin Majorowicz ( ten, który dał taki piękny koncert w przedostatni piątek w domu polskim) a po Marcinie pałeczkę Jazzową przejął jeszcze większy miłośnik jazzu, jego ojciec dr. Jacek Majorowicz, w tym samym mniej więcej czasie z AKP dołączył do nas Piotr Guzik a wraz nim jego małżonka Agata Guzik, znakomita lektorka czytająca wiele ciekawych powieści i felietonów. W 2007 roku dołączył do nas znawca dziecięcej psychiki Dariusz Spanialski z Lodzi z felietonami Sztuka Kochania, dzięki którym udało mi się wychować moje dzieci na takie, jakimi są teraz, również z Polski przesyłały nam swoje felietony Ewa Makulec z Częstochowy, Grażyna Kurowska z Katowic oraz Piotr Kwiecień z Nowej Rudy, i w tym samym czasie rozpoczęliśmy nadawanie Dialogów Na Cztery Nogi z Jerrym Raczkowskim, które trwają do dzisiaj i chyba tak szybko się nie skończą. No i oczywiście Ag.Maj.Sydoryk z Wieczorynką na Dobranoc. Na przestrzeni lat dorywczo z nami współpracowali i do dzisiaj współpracują: Pani Janina Muszyńska, śp. por. Jadwiga Kociołek, współtwórczynie słynnych audycji „Żywa Historia PR“. Jan Tereszczenko, Dr. Wacław Osadnik, Ania Miklas, Dorota Rybicka, Gwidon Milczyński, Andrzej Iskierka Laskowski, Anna Strug, Joanna Zimińska, Staszek Smuga Otto, Oliwia Jastrzębska oraz Karolina i Jakub Zarzyccy. Jak widzicie drodzy słuchacze ten sukces 15 lat istnienia PRE należy do tych wszystkich, których przed chwilą wymieniłem, i w ich stronę chylę czoło dziękując najpiękniej jak tylko potrafię? Mam nadzieję, dr. Sl. że nic nie stanie na przeszkodzie byśmy mogli kontynuować naszą pracę dla Was polskich słuchaczy, tu w Edmonton, jak też i na całym świecie w Internecie przez następnych wiele, wiele lat i może wspólnie będziemy celebrować takie rocznice, jak 20 czy 25 lat Polskiego Radia Edmonton. Dziękuję Wam serdecznie  

International Movie Night in Edmonton

Canadian Polish Congress and Concordia University with support from the Consulate General of the Republic of Poland in Vancouver invite you to International Movie Night to see Polish film “Gods – Bogowie” (2014); (English subtitles. Wednesday March 29 at 7 pm. Free admission. The movie is about the early career of cardiac surgeon Zbigniew Religa. Despite harsh reality of the 1980s Poland, he successfully leads a team of doctors to the country’s first human heart transplantation. Address: Concordia University of Edmonton 7128 Ada Boulevard (112 Ave-73St.)

Pre-register for free tickets: http://international.concordia.ab.ca/2017/03/09/our-good-partnership-with-the-polish-community-in-edmonton-register/ When arriving, please purchase your parking ticket and enter through Hole Academic Centre main door.

The movie is going to take place in Auditorium.

John J.Tomczak President Canadian Polish Congress in Alberta www.kpkalberta.com

 

Zarząd Towarzystwa Polskich Weteranow w Edmonton

Podczas Walnego Zebrania Towarzystwa Polskich Weteranow, wybrany został nowy Zarząd w następującym składzie:

Prezes  TPW Jan Cebula
Pierwszy Wiceprezes Marian Hajdasz
Drugi Wiceprezes Leon Bożymowski
Skarbnik Henryk Kandora
Sekretarz protokularny Maciej Szczerba
Sekretarz korespondencyjny Andrzej Makarewicz
Czlonek Zarzadu Kazimierz Chodorski
Czlonek Zarzadu Jan Piwinski
Czlonek Zarzadu Eugeniusz Kowal

 

Spotkanie Opłatkowe Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Alberta

Tradycyjny Opłatek Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie odbył się w dniu 28 stycznia 2017 r. w Domu Polskim w Edmonton. Jak zwykle gościliśmy przedstawicieli rządu, miasta, innych grup etnicznych oraz społeczności polonijnej: Księża i Siostry Służebniczki. Prezesi i delegaci organizacji członkowskich. Przedstawiciele szkolnictwa polonijnego, polonijnych mediów, harcerstwo i młodzież.

Zgodnie z corocznym zwyczajem, było to spotkanie poświęcone polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem oraz służące wzajemnemu zbliżeniu i wymianie poglądów. Spotkanie opłatkowe prowadził prezes Zarządu Okręgu KPK Janusz Tomczak, który powitał i przedstawił zaproszonych Gości oraz liderów i wybitnych przedstawicieli Polonii. Wszystkim obecnym złożył życzenia noworoczne od siebie i Zarządu Okręgu.

Rząd prowincji Alberta reprezentował: Chris Nielsen, Poseł do Parlamentu Alberty z okręgu wyborczego Edmonton Decore. Radę Miejską miasta Edmonton reprezentował Don Iveson, Burmistrz miasta Edmonton. Z Vancouver specjalnie na te uroczystość przyjechał Marcin Trzciński, Konsul Generalny RP w Vancouwer. Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Toronto reprezentował Marek Domaradzki, wiceprezes do spraw polskich. Obecni byli Konsule Honorowi RP: Zygmunt Potocki z Calgary i John Szumlas z Edmonton. Instytut Badań Austriackich i Środkowo-Europejskich(Wirth) reprezentował Dr. Joseph F. Patrouch, Profesor i Dyrektor Instytutu.Prawdziwie wielokulturowy charakter temu spotkaniu nadała obecność przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji i grup etnicznych: Olesia Luciw-Andryjowycz, President Kongresu Kanadyjsko-Ukraińskiego i Heinz Kleist – Prezydent Niemieckiego Towarzystwa Kultury.

Po odmówionej modlitwie rozpoczęto tradycyjne dzielenie się opłatkiem, po czym przystąpiono do spożycia kolacji. Następnie zabierali głos przedstawiciele rządu i grup etnicznych, którzy w swoich wystąpieniach złożyli Polonii życzenia noworoczne, przekazali pozdrowienia od swoich instytucji i organizacji. Wyrazili uznanie społeczności polonijnej za ubogacanie kultury kanadyjskiej w ramach wielokulturowości. Z wypowiedzi Gości wynikało, że przywiązują oni dużą wagę do takich spotkań z KPK, gdyż służą one m.in. nawiązywaniu bardzo ważnych kontaktów osobistych i wymianie poglądów. Przyjemnie też zabrzmiały w wypowiedziach przedstawicieli grup etnicznych słowa uznania dla roli i programu działania KPK w społeczeństwie. Przemawiając, a także i w rozmowach, Goście ci w serdecznych słowach podkreślili swoje uznanie dla polskiej społeczności za pielęgnowanie pięknej tradycji Opłatka. Zwrócili szczególną uwagę na jej religijny charakter i ogólną serdeczną atmosferę.

Po przemówieniach Honorowych Gości odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji z lat 1956–1989 i Medali Pro Patria za niestrudzoną pracę na rzecz Polonii i Polski. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Konsul Generalny RP w Vancouver Marcin Trzciński w asyście Johna Szumlasa, Konsula Honorowego RP w Edmonton następującym osobom:

Ryszard Fryga                – Krzyż Wolności i Solidarności i Medal Pro Patria

Jan Malczewski             – Krzyż Wolności i Solidarności

Wiliam Chodkiewicz   – Medal Pro Patria

Jagoda Wilk                  – Medal Pro Patria

Marek Domaradzki     – Medal Pro Patria

Wacław Osadnik         – Medal Pro Patria

Janusz Tomczak          – Medal Pro Patria

Zygmunt Potocki        – Medal Pro Patria

Robert Dworkowski –  Medal Pro Patria

W części artystycznej spotkania miał miejsce koncert kolęd i muzyki poważnej w wykonaniu młodych i utalentowanych edmontońskich muzyków: Maya Budzinski – skrzypce, Marysia Janisz – śpiew, Sebastian Sękowski – skrzypce i Krystian Sękowski – fortepian.

Uczestnicy spotkania byłi zachwyceni występami rodzimych artystów, nagradzając ich gromkimi brawami i owacją na stojąco.

Towarzyska część spotkania ciągnęła się do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach muzycznych D. Ja. Korala(Bogdana Konikowskiego). Według opinii uczestników, tegoroczny Opłatek Kongresowy był bardzo udany i zakorzenił się jeszcze głębiej w tradycji edmontońskiej, jako ważne wydarzenie sezonu świąteczno-noworocznego. Do zobaczenia za rok!

Tekst: Z. Cynar

Zdjecia: Janusz Zalewski i Zygmunt Cynar