Aktualna lista ofiarodawców wspierających powiększenie placu zabaw dla dzieci w przedszkolu SISEM.

Aktualna lista ofiarodawców wspierających powiększenie placu zabaw dla dzieci z okazji 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady.

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą hojną dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontakować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

 

Polonia w Grande Prairie zaprasza na Doroczny Odpust.

W dniu 18 czerwca br. odbędzie się kolejny, doroczny Odpust Polonijny w Webster k. Grande Prairie. Uroczystość odpustowa nie tylko stanowi świętowanie tego dnia, ale również jest okazją, aby złożyć wizytę Polakom rozsianym w dalekiej, północnej Albercie. W latach międzywojennych polscy pionierzy osiedlali się tutaj po opuszczeniu ojczystego kraju w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i swoich bliskich. Wybrana przez nich droga była niewątpliwie trudną, wiele w tej wędrówce było niepowodzeń i rozczarowań. Niemniej docierając do celu starali się jak najrzetelniej wykonywać swoje obowiązki nie zapominając równocześnie o wartościach przywiezionych z kraju ojczystego. To tutaj już w 1943 roku utworzono oficjalną organizację mającą na celu pielęgnowanie i propagowanie ojczystych wartości na kanadyjskiej ziemi. Założycielem Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego w Grande Prairie był Walter Konowecki, przybyły do regionu w 1928 z kieleckiego. Rozwijające się stowarzyszenie skupiało Polaków z miasta oraz jego okolic, starając się umacniać wieź między Polakami i pozostając w stałym kontakcie z Kongresem Polonijnym w Kanadzie. Kolejnym prezesem został Antoni Wozniak, jeden z pierwszych przybyłych w te rejony Polaków. Podczas wieloletniej kadencji był bardzo zaangażowany w życie polonijne i rozwój stowarzyszenia, oferując pomoc moralną i finansową nowoprzybyłym polskim imigrantom.

Wykruszyły się już szeregi dzielnych polskich pionierów. We wsi Webster niedaleko Grande Prairie pozostała po nich Grota, na której znajduje się mosiężna tablica z napisem w jeżyku angielskim: “Most of the settlers in the Webster were of Polish descent, since 1927. In the early 1930s a Catholic Church was built on the south side of the grotto. The main church carpenters were Alojzy Wrzosek and Stanislaw Siluch. First resident priest, Fr. Joachim Michałowski, OMI, a newly ordained priest from Poland served from 1938 until 1951. His replecament, Fr. Josef Lucas, served from 1953 to 1957 and was instrumental in building the grotto. In 1954, Alojzy Wrzosek and Julian Grotkowski, with the help of many dedicated settlers from the Webster and Sexmith areas, constructed the stone grotto. Polish settlers celebrate an ongoing annual pilgrimage at the Grotto to commemorate the Sacred Heart of Jesus and the Virgin Mary. In 1964 the church was struck by lightning and burned to the ground”.

Choć większość Polonii wyprowadziła się z rejonów Webster, do dziś cmentarz i symboliczna polska grota znajduje się pod opieką Polonii z Grande Prairie. Ważną cześć Webster stanowi również ustawiona przy grocie kabina leśna, w której ks. Michałowski spędził pierwszą zimę podczas swej posługi kapłańskiej w Webster. Domek ten jest swoistym miniaturowym muzeum, w którym znaleźć można eksponaty-rzeczy codziennego użytku, należące do pierwszych polskich emigrantów na tej ziemi. Pomniki te przypominają nam, że dzięki ich pracy, wytrwałości i wierze, Grande Prairie nadal tętni polonijnym życiem. Tym razem młodsze pokolenie oraz Polacy z „Solidarnościowej” emigracji kontynuują wizje tych, co byli przed nimi. Dziś w skupisku polonijnym w Grande Prairie i jej okolicy, znajdują się osoby, które szczególnie zasługują na wyróżnienie. W 2008 roku odbyła się uroczysta gala mająca na celu upamiętnienie 65 rocznicy istnienia Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego w Grande Prerie. Oprócz zaproszonych członków organizacji znaleźli się goście honorowi, a wśród nich miedzy innymi byli prezesi stowarzyszenia – Ambroży Sałacki, Ernest Horabik, Marek Wilk, Kazimierz Dul, Mirosław Bator, Tadeusz Łukasiewicz i Jacek Bator. W uroczystości udział również wzięli: Maciej Krych, Konsul Generalny RP w Vancouver, John Szumlas, Konsul Honorowy w Edmonton, Zygmunt Potocki, Konsul Honorowy z Calgary, a także przedstawiciele rządowi z prowincji Alberta. Ważnym punktem obchodów jubileuszu było przyznanie Walterowi Paszkowskiemu Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitny wkład w działalność łączącą Polskę z Kanadą. Pan Paszkowski, syn polskich imigrantów przybyłych do Sexmith w 1930 roku, przez długie lata udzielał się z wielkim zaangażowaniem nie tylko w rozwój polsko-kanadyjskiej przyjaźni, ale również w życie polityczne i gospodarcze. Darzony wielkim szacunkiem i sympatią do dziś jest uważany za wielką osobistość regionu.

W Grande Prairie i okolicy mieszka obecnie około 350 Polaków – niektórzy są potomkami pierwszej fali emigracyjnej z początków XX wieku, cześć z nich przybyła do Kanady po drugiej wojnie światowej, cześć znalazła tu azyl polityczny podczas panującego w Polsce komunizmu, cześć stanowi zupełnie nową generację, przybyłą tu już w dwudziestym pierwszym wieku. Choć Polacy wciąż dbają o zachowanie ojczystej tradycji, kultury, obyczajów i języka, potrafili oni doskonale zaadoptować się do nowych warunków i uczynić Kanadę nowym domem. Niektórzy z nich wciąż trudnią się pracą na roli, choć większość pracuje w mieście. Członkowie współczesnej Polonii w Grande Prairie znaleźli zatrudnienie miedzy innymi w przemyśle wydobywczym, szkolnictwie, budownictwie, lecznictwie, a niektórzy prowadzą nawet prosperujące prywatne firmy. Przez ostatnie lata Polonia w Grande Prairie i okolic była otoczona opieką duszpasterską przez księdza Leona Klera, rezydującego w kościele Niepokalanego Poczęcia w Sexmith do 2007 roku, a ojciec Rajmud Dorawa pełni posługę kapłańską w Kościele Świętego Józefa w Grande Prairie od 2011.

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Grande Prairie działa dziś prężnie pod kierownictwem pani prezes Jagody Wilk, piastującej swe stanowisko od 2007 roku. Zarząd towarzystwa spotyka się regularnie i odpowiedzialny jest za organizowanie corocznych uroczystości. Wśród nich nigdy nie brakuje bożonarodzeniowej mszy i poczęstunku, święcenia pokarmów wielkanocnych czy powakacyjnego pikniku polonijnego. Najważniejszym jednak punktem dla niektórych do dziś pozostaje msza odpustowa przy grocie Webster. To tam przy wspólnej modlitwie w szczególny sposób odczuwa się przynależność do polskiej wspólnoty z daleka od Ojczyzny.

 

 

 

Kanadyjska Akcja Patriotyczna „No Stone Left Alone” wychodzi poza granice Kanady

Organizacja charytatywna „No Stone Left Alone”  http://www.nostoneleftalone.ca została założona w Edmonton przez  Maurern i Randall Purvis,  znanych w naszym mieście z filantropi, którzy przy pomocy Tomasza Łukaszuka, byłego Ministra Oświaty w rządzie Alberty zapoczątkowali pracę tej organizacji.

Celem organizacji jest przybliżanie młodzieży szkolnej historycznej rzeczywistości w odniesieniu do tragedii wojen i ich ofiar oraz upamiętnianie bohaterów, którzy oddali życie za wolność i pokój. Akcja „No Stone Left Alone” raz w roku zaprasza młodzież szkolną do opiekowania się mogiłami żołnierzy i brania udziału w ceremonii umieszczania na grobie polnego kwiatka maku, jako znaku pamięci żołnierzy poległych w wojnach.

Po siedmiu latach działalności organizacja aktywnie realizuje swoje cele na 117 cmentarzach w Kanadzie z udziałem 9,000 uczniów oraz 5,000 woluntariuszy i jest pod patronatem Gubernatora i Ministra Spraw Weteranów Kanady. Tomasz Łukaszuk jest w tej organizacji Dyrektorem Spraw Międzynarodowych. W tym roku – Roku Jubileuszowym 150-lecia Kanady – organizacja rozszerzyła swoją działalność poza granice Kanady, zaczynając od Polski. W przyszłym roku będzie przejmować Koreę Południową.
Na cmentarzach w Polsce pochowanych jest 48 żołnierzy kanadyjskich poległych podczas II wojny światowej. Pochowani są oni w Krakowie, Poznaniu, Malborku i Warszawie. Samotny grób w Warszawie mieści się w Parku, gdzie został zestrzelony samolot dostarczający zrzuty dla powstańców.

Kanadyjska Akcja Patriotyczna „No Stone Left Alone” spotkała się z ogromnym poparciem Kanadyjskich Weteranów, Ambasady Kanady w Warszawie, attaché Kanadyjskich Sił Zbrojnych w Warszawie, attaché Polskich Sił Zbrojnych w Ottawie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, Emerytowanego Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych oraz Prezydenta Miasta Krakowa.
Dzięki współpracy ze szkolą podstawowa w Krakowie, 1-go września br. odbędzie się uroczystość na cmentarzu Rakowickim z udziałem żołnierzy polskich i kanadyjskich oraz Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Kościuszki, która będzie sprawować pieczę nad 14 grobami kanadyjskich żołnierzy.
Dzieci w tej szkole już uczą się hymnu Kanady a Attaché Sił Zbrojnych Polski i Kanady współpracują nad koordynacją tej ceremonii.
W przyszłym roku podobne ceremonie Dnia Pamięci odbędą się w Poznaniu, Malborku i Warszawie.
Ubiegłotygodniowy pobyt w Polsce p. Randalla Purvisa i p. Tomasza Łukaszuka, jako Wolontariuszy zaangażowanych w piękną działalność organizacji „No Stone Left Alone” zakończył się sukcesem i możemy być dumni, że Kanadyjscy żołnierze, którzy walczyli z Polskimi żołnierzami, jako Towarzysze Broni, zostaną uhonorowani każdego roku na polskich cmentarzach.

Za zasługi w pracy społecznej nad upamiętnieniem poległych podczas II wojny światowej żołnierzy, p. Randall Purvis i p.Tomasz Łukaszuk zostali odznaczeni Medalem Jubileuszowym XX lecia Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Krakowski. GRATULUJEMY!

 

 

 

Całodzienny Angielsko-Polski Program Szkolny im. Św. Jana Pawła II w szkole St. Basil i w szkole Austin O`Brian przyjmuje zapisy dzieci do szkoły na nadchodzący rok szkolny 2017/2018

Całodzienny Angielsko-Polski Program Szkolny im. Św. Jana Pawła II w szkole St. Basil i w szkole Austin O`Brian przyjmuje zapisy dzieci do szkoły na nadchodzący rok szkolny 2017/2018 od kindergarten do klasy dziewiątej. Zapisy trwają do końca września br. Autobusy szkolne przywożą dzieci z każdej części Edmonton, a szkoła mieści się przy 10210-115 Avenue. Więcej informacji o szkole można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (780) 477-3584 lub pisząc email na adres zawarty na stronie internetowej szkoły: http://www.stbasil.ecsd.net/

Klasy z programem licealnym są w szkole Austin O`Brien, 6110 95 Ave. Uczniowie otrzymują 5 kredytów za każdy poziom Polskiego 15, 25 oraz 35. Język Polski traktowany jest, jako główny przedmiot, tak jak ELA, Math, Science i Social Studies.

Dobra ocena z języka polskiego może być pomocna w dostaniu się na większość kierunków na uniwersytetach. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.austinobrien.ecsd.net/programs.htm , dzwoniąc pod numer telefonu (780) 466-3161 lub pisząc email na adres: Sheridin.King@ecsd.net

Aktualizacja publicznej zbiorki pieniędzy na powiększenie placu zabaw

Aktualizacja publicznej zbiórki pieniędzy na powiększenie placu zabaw dla dzieci z okazji 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady. Do akcji dołączają się też kolejne organizacje polonijne i osoby indywidualne.

Drodzy Prezesi organizacji Polonijnych w Edmonton

Tak jak w przeszłości Fundacja Pomocy Dzieciom im. Magdy Tomczak wraz z Federacja Polek Ogniwo No.3, Kongresem Polonii Kanadyjskiej w Albercie i Towarzystwem Kultury Polskiej przy współpracy z polskimi szkołami i grupa artystów organizuje konkurs  „Młodych Talentów” z okazji Dnia Dziecka.

W związku z powyższym, poszukujemy organizacji polonijnych do sponsorowania nagród i wydatków związanych z konkursem. Logo ( jeżeli będzie przesłane do nas)  organizacji sponsorujących będzie umieszczone na dyplomach dla dzieci.

Serdecznie zapraszam do poparcia konkursu „Młodych Talentów” pomagającego dzieciom uwidocznić ich zdolności na zewnątrz.

Lista sponsorów i nagrodzonych dzieci zostanie zamieszczona w Panoramie Polskiej i na portalach internetowych KPK Alberta oraz Polonia News.

Ze względu na to, ze Towarzystwo Kultury ma pozwolenie z AGLC na tego typu wydatki, czeki z dotacja proszę wystawiać na Polish Culture Society of Edmonton i przesłać do dnia 20 maja br. Na adres: PO Box 52125,Edmonton, AB T6G 2T5.

Pozdrawiam, Janusz J. Tomczak

Wspaniały sukces edmontońskich artystów w specjalnym koncercie charytatywnym „LISZTOMANIA” w Calgary.

W niedzielę, 30 kwietnia, o godzinie 17:00, w pięknym kościele „Scarboro United Church” w Calgary, odbył się koncert charytatywny w celu zdobycia funduszy na badania nad białaczką.

Głównym organizatorem i wykonawcą tego koncertu, zatytułowanego Lisztomania był pianista Mikołaj Warszyński, który zagrał utwory solowe Liszta i Chopina. W koncercie wzięli również udział zaproszeni goście: pianistka Zuzana Simurdova, skrzypaczka Edmontońskiej Orkiestry Symfonicznej, Tatiana Warszyńska oraz skrzypaczka Alicja Warszyńska, które wraz z Mikołajem wykonały muzykę kameralną Brahmsa, Dvoraka, Wieniawskiego i Masseneta.

Mikołaj zadedykował ten koncert swojej cioci Iwonie, która już od jesieni walczy z białaczką, oraz wszystkim ludziom dotkniętym tą straszną chorobą. Iwona przybyła na koncert, otoczona rodziną i przyjaciółmi.

Koncert udał się znakomicie! Wspaniała i hojna publiczność calgaryjska z dominacją Polonii, przyjęła wykonania muzyków z entuzjazmem! Wydarzenie to zaszczycił swoją obecnością Konsul Honorowy Polski, Zygmunt Potocki wraz z małżonką Wiesławą.

Wszystkie dochody z koncertu przekazane zostały na badania nad uleczeniem białaczki do instytutu Tom Baker Cancer Centre w Calgary, Cross Cancer Institute w Edmonton oraz Leukemia & Lymphoma Society of Canada.

Głównymi sponsorami tego koncertu były polskie organizacje: Polish Canadian Association of Calgary & the Polish Canadian Humanitarian Society przy współpracy z Mazurka Music and Art of Edmonton.

Szczególne podziękowania należą się Toniemu Muszyńskiemu, prezesowi Polish Canadian Humanitarian Society i Markowi Domaradzkiemu, prezesowi Polish Canadian Association of Calgary za niezwykłą pomoc w poparciu tego przedsięwzięcia.

Duży ukłon w stronę polskich organizacji: Polish Canadian Association of Calgary, Polish Canadian Humanitarian Society, Magda Tomczak Children’s Aid Foundation, Friends of the Catholic University of Poland Inc. Edmonton Branch, oraz wszystkich sponsorów za ich szczodre dotacje!

Dotacje od organizacji, korporacji oraz sponsorów prywatnych ciągle napływają. Zapraszamy na stronę internetową:  http://www.albertacancer.ca/lisztomania 

Uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dnia Polskiego Emigranta w Edmonton

W 2005 r. Burmistrz miasta Edmonton Stephan Mandel uroczyście proklamował dzień 2 maja Dniem Polskiego Emigranta. W tym roku Kongres Polonii Kanadyjskiej w Albercie już po raz dwunasty zorganizował uroczystość podniesienia flagi państwowej na maszt w centrum Edmonton. Porucznik rezerwy Władysław Szwender w imieniu weteranów walk o Monte Cassino dokonał w dniu 2-go maja wyniesienia na maszt Polskiej Flagi Państwowej przed Ratuszem miejskim, która powiewa tam przez 2 dni.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli organizacji polonijnych i osoby prywatne. Wśród dostojnych gości uroczystości byli: Władysław Szwender, porucznik rezerwy, uczestnik bitwy o Monte Cassino, John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton, Janusz Tomczak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie i Tomasz Łukaszuk były wicepremier w rządzie Alberty. Okolicznościowe przemówienie o historii i znaczeniu polskiej flagi wygłosił Janusz Tomczak. W momencie wynoszenia flagi na maszt odśpiewano Polski hymn narodowy – “Jeszcze Polska nie zginęła”.

Po wyniesieniu flagi na maszt wszyscy udali się do ratusza na otwarcie wystawy pt. „Za Naszą i Waszą Wolność” Wystawa dzięki staraniom Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest głownie o Monte Cassino, składa się z wielu plansz z fotografiami i opisami w języku polskim, włoskim i angielskim. Wystawę można zobaczyć od 2 – 7 maja br.

Otwarcie wystawy poprzedziła prezentacja filmu o walkach pod Monte Cassino, odśpiewano hymny narodowe Kanady i Polski, minutą ciszy uczczono pamięć poległych żołnierzy w walce o wolność i niepodległość.

Uroczystość uświetnił koncert młodego, utalentowanego, polonijnego pianisty Krystiana Sękowskiego. W swoim występie miedzy innymi zagrał melodię z popularnej pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”

John Szumlas w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie Dnia Polskiego Emigranta w Edmonton i wyraził uznanie Kanadzie za przyjęcie polskich żolnierzy, którzy po wojnie szukali swojego miejsca, nie mogąc wrócić do Polski w obawie przed prześladowaniem przez komunistyczne służby.

Porucznik Władysław Szwender podziękował za kultywowanie pamięci o jego poległych kolegach-towarzyszach broni.

Janusz Tomczak w imieniu organizatora uroczystości serdecznie podziękował wszystkim za tak liczny udział w tych uroczystościach.

2 maja pozostanie w naszej pamięci, jako dzień, który łączy nas Polaków w kraju i za granicą

Zdjecia i tekst: Z. Cynar

Wideo: Bogdan Konikowski – Polskie Radio Edmonton, dziekujemy