Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa poinformować, że rozpoczął się właśnie nabór ofert na finansowanie projektów polonijnych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W 2018 r. Senat RP planuje przeznaczyć na ten cel 100 milionów złotych (równowartość 35 milionów dolarów kanadyjskich).

Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19. Są to:

  • Edukacja, Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
  • Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania,
  • Media polonijne,
  • Infrastruktura polonijna
  • Pomoc charytatywna i socjalna.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą będą przekazywane w formie dotacji celowej. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą. Organizacje niezarejestrowane w Polsce mogą skorzystać z dotacji współpracując z zarejestrowanym w Polsce partnerem. Dobrą praktyką może być współpraca z partnerami, których projekty uzyskały finansowanie w ramach konkursów Senatu RP i MSZ w poprzednich latach.

Każda oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania. W przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie, jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego. Zadania, które otrzymają dotacje mają być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Od tego roku oferty można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą generatora ofert dostępnego pod adresem: https://generator.senat.gov.pl

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:

  • 6 listopada 2017 r. dla ofert z kierunków Media polonijne i Pomoc charytatywna i socjalna;
  • 13 listopada 2017 r. dla ofert z kierunku Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych i polskich w krajach zamieszkania;
  • 20 listopada 2017 r. dla ofert z kierunków Edukacja i Infrastruktura polonijna;
  • 30 listopada 2017 r. dla ofert z kierunku Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Pełny regulamin postępowania jest dostępny na stronach Senatu RP. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: dotacje@senat.gov.pl lub pod numerami telefonów: +48 22 694 9036, -9264, – 9135 , -9556.

Grzegorz Morawski

Konsul Generalny

Konsulat Generalny RP w Toronto

2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON M8V 1G5

Telefon: +1 (416) 252 5471, faks: +1 (416) 252 0509 www.toronto.msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Toronto: Facebook, Twitter

 Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *