Witamy w Edmonton Delegatów na XXXV Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta

W dniach 21 – 22 października 2017 r. w Edmonton odbędzie się 35 Walny Zjazd Delegatów Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych organizacji polonijnych w Albercie( Edmonton, Calgary, Lethbridge i Grande Prairie)

Zjazdy te są ważnym wydarzeniem w życiu Polonii, nie tylko dlatego, że wybierane są nowe władze, ale przede wszystkim dlatego, że podsumowują one dotychczasową pracę i wytyczają kierunki działania na przyszłość. Zjazd jest okazją, aby przy wspólnym stole, jak jedna wielka polonijna rodzina dyskutować, szukając optymalnych rozwiązań spraw decydujących o naszej przyszłości w tym kraju.

Opracowanie planu na przyszłość nie jest łatwym zadaniem, ale stanowi bazę, na której podjęte będą wspólne działania, aby osiągnąć wspólny cel. Zjazd będzie wezwaniem pobudzającym do myślenia, pasjonujących dyskusji i twórczej krytyki. Musimy mieć jasny obraz tego, czego oczekujemy, musimy opisać wizję i określić ją w konkretnej rzeczywistości. Chroniąc naszą przeszłość – budujemy naszą przyszłość. Tylko od nas, naszych organizacji i instytucji będzie zależało, czy my, Polacy, jako grupa etniczna będziemy mieli wolę i chęć zachować nasze dziedzictwo i budować naszą przyszłość opartą na polskich tradycjach i kulturze.

Wydaje się, że normalizacja życia politycznego w Polsce po upadku systemu komunistycznego wpłynęła na osłabienie sił i inwencji twórczej społeczności polonijnej. Zauważa się pewną apatię i niechęć do pracy społecznej. Zjednoczmy nasze wysiłki i stwórzmy wspólną wizję Polonii na przyszłość. Dołóżmy wszelkich starań, aby to zjednoczenie ułatwić.

Nie zapominajmy również, że Kongres to my wszyscy (Zorganizowana Polonia), i to my wspólnie podejmujemy zasadnicze decyzje.

 

Aktualna lista ofiarodawców wspierających pokrycie kosztów rozbudowy placu zabaw przy przedszkolu SISEM..

Wciąż trwa akcja zbierania funduszy na pokrycie kosztów tej inwestycji. Dobroczyńców prosi się o przekazanie dotacji na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8.

 SISEM Daycare Centre Society jest federalną organizacją charytatywną i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontaktować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Nowy plac zabaw powstał z polonijnej inicjatywy dedykowanej dla uczczenia 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady.

 

Nowy Ambasador RP w Kanadzie dr Andrzej Kurnicki złoży oficjalną wizytę w Edmonton

Dr Andrzej Kurnicki, nowo akredytowany ambasador RP w Kanadzie, 4-6 listopada br. wraz z małżonką złoży oficjalną wizytę w naszym mieście. Pan Ambasador przybywa do Edmonton na zaproszenie Johna Szumlasa, Konsula Honorowego RP w Edmonton do wzięcia udziału w uroczystym, charytatywnym Bankiecie i Gali dla uczczenia 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady, który odbędzie się 4 listopada 2017 roku w Domu Polskim. Pan Ambasador podczas pobytu w Edmonton spotka się w Domu Polskim z reprezentantami polskiego środowiska i organizacji polonijnych a następnie weźmie udział w koncercie charytatywnym Adama Chroli. Zapozna się działalnością szkolnictwa polonijnego i oświaty polskiej w naszym mieście, odwiedzi Uniwersytet Alberty i Concordia. W poniedziałek 6 listopada o godz. 10:30 Pan Ambasador weźmie udział w ceremonii „No Stone Left Alone” , która już po raz 7 odbędzie się na cmentarzu Beechmount, i której celem jest uczczenie pamięci poległych żołnierzy ze współudziałem dzieci szkolnych. Na cmentarzu Beechmount p. ambasadorowi będą towarzyszyć uczniowie z Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Św. Jana Pawła II.  W programie trzydniowego pobytu p. ambasadora jest wiele innych spotkań.

Poznajmy życiorys zawodowy p. Andrzeja Kurnickiego, nowego ambasadora RP w Kanadzie – poniżej.

Andrzej Kurnicki

Wykształcenie – doktor nauk ekonomicznych

Wydział Zarządzania; Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska z zakresu polityki monetarnej FED-u i rynku kapitałowego.

Magister Nauk Administracyjnych – MAS

The Johns Hopkins University, Baltimore; USA; 1990

Koncentracja: Międzynarodowe Rynki Kapitałowe, Polityka Monetarna, Bankowość

Inwestycyjna, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Harvard Business School Harvard University, Boston, USA. 1996

Program dla wyższej kadry zarządzającej w zakresie finansów,

restrukturyzacji i zwiększania SHV w firmach giełdowych.

Massachusetts Institute of Technology: MIT Boston, 1994

Program z zakresu Strategii Korporacyjnej.

Wydział Zarządzania: Uniwersytet Warszawski 1978-1983.

Zatrudnienie

2014-2016 Kierownik Katedry Uczelnia Łazarskiego (ponad 20 wykładowców)

Katedra Finansów i Bankowości

2001-2015 Wykładowca Coventry University/Wales Uni.,

Lazarski University

2001-2014 Prezes EuroAmerican Comp. Ltd, Poland

2004-2006 Dyrektor Programu MBA Program

Uniwersytet Walijski/WSHiP

2001-2005 Visiting Profesor Wydział Zarządzania, UW

1993-1995 Przewodniczący Rady Hetman Capital, USA

1993-1998 Prezes EuroAmerican Comp. Ltd, USA

1990-1992 Investment Banker Legg Mason, USA

1987-1989 Doradca Inwestycyjny The Prudential, Baltimore, USA

1986-1987 Financial Advisor The New York Life, USA

Wykładowca i koordynator programów dla studentów i wyższej kadry menadżerskiej

w Polsce i USA, w tym programów typu Executive MBA.

Członek; the National Economist Club (Washington – USA)

Członek; the Baltimore Council on Foreign Affairs

Członek; WTCI, US Chamber of Commerce

Przewodniczący Business Club – Baltimore/Lodz Sister Program

Współzałożyciel i Opiekun Merytoryczny Koła Naukowego, Investment Banker Club,

w WSHiP im. Łazarskiego.

Stypendysta Polish Heritage Association w Baltimore, MD USA.

Założyciel NZS na UW (Wydział Zarządzania) – 1980-1983

Znajomość języków obcych

Angielski – Biegła

Niemiecki – Bardzo Dobra

Rosyjski – Dobra

Licencje Zawodowe

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych: SEC

Licencje, 6,7,22, 63, Investment Banker, Broker

Agent Ubezpieczeniowy – licencja stanowa

Ekspert rynków kapitałowych, komentator i uczestnik programów z zakresu rynków

kapitałowych i polityki monetarnej w CNBC Business, TVN i TVP, TV Republika, audycje

radiowe. Ponad 100 wystąpień telewizyjnych w roku 2007-2015 z zakresu rynków

kapitałowych, finansów, bankowości i polityki monetarnej USA.

Przewodniczący rad panelowych i uczestnik forum dyskusyjnych w ponad 20 programach z

zakresu finansów, bankowości inwestycyjnej lub rynków kapitałowych na rzecz: Światowe

Forum Polonii, Business Centre Club, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Legg

Mason, The Prudential, the World Trade Centre Institute, US Chamber of Commerce,

Baltimore Chambers of Commerce, Baltimore/Łódź Sister Program, Lazarski University

i wielu instytucji z sektora bankowego i finansowego.

Zainteresowania

Judo, pływanie, windsurfing, historia, literatura, polityka międzynarodowa, kawaleria.

 

 

 

Nowy plac zabaw w budowie dla przedszkola SISEM coraz piękniejszy

Zapewne radość dzieci z nowego placu zabaw będzie nie do opisania, kiedy zostanie oddany do użytku. Znacznie powiększony plac, to dla dzieci nowa strefa aktywnej zabawy na świeżym powietrzu, a stanie się to już w niedzielę 10 września 2017 r.

Biskup Bittman odprawi uroczystą Msze św. w kościele Różańca Świętego o godz.12: 15. Po mszy nastąpi oficjalne otwarcie z poświeceniem rozbudowanego placu zabaw.

Na otwarciu placu wśród rodziców, dzieci, kadry pedagogicznej przedszkola i parafian będzie wielu dostojnych gości miedzy innymi: David EggenMinister Kultury i Edukacji w rządzie Alberty, Randy Boissonnault – Poseł do Parlamentu Federalnego Kanady, Tony Caterina – Radny Miasta Edmonton i ks. Adam Lech – Kanclerz Archidjecezji Edmonton

Nowy plac zabaw dla potrzeb najmłodszych mieszkańców naszego miasta jest budowany z okazji 150-lecia Kanady i 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM.

W dalszym ciągu trwa akcja zbierania potrzebnych funduszy na rozbudowę placu zabaw.

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane, jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontaktować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

Rozbudowa placu zabaw idzie do przodu zgodnie z planem

Zaglądamy na rozbudowę placu zabaw z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady. Inwestycja, która wystartowała w drugiej połowie lipca idzie do przodu pełną parą, wiele wskazuje na to, że zostanie oddana zgodnie z planem – na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

W dalszym ciągu trwa akcja zbierania potrzebnych funduszy na rozbudowę placu zabaw.

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane, jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontaktować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

 

Nowy plac zabaw dla dzieci w przedszkolu SISEM już w budowie

Siostra Natalia nie ukrywała radości, gdy wczesnym rankiem 21 lipca br. ciężki sprzęt firmy budowlanej Devlin pojawił się na parceli przeznaczonej na rozbudowę placu zabaw dla dzieci w przedszkolu SISEM i rozpoczął prace budowlane.

Komitet Rozbudowy Placu i Zbierania Funduszy podjął decyzję o przystąpieniu do rozbudowy placu zabaw tak, by dzieci mogły z niego korzystać po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

W dalszym ciągu trwa akcja zbierania potrzebnych funduszy na rozbudowę placu zabaw z okazji przeżywanego w tym roku jubileuszu 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady.

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane, jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontaktować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

Zobacz tez: poloniaedmonton.com/w-trosce-o-mlode-pokolenie-zbudujmy-plac-zabaw/

Harcerska Akcja Letnia 2017 pod hasłem “Wyspa Skarbów” zakończona.

Związek Harcerstwa Polskiego w Albercie już po raz kolejny zorganizował Harcerską Akcję Letnią 2017 pod hasłem “Wyspa Skarbów” nad pięknym jeziorem Wabamun położonym 65 km na zachód od Edmonton.

W akcji na terenie bazy obozowej, która rozpoczęła się 2 lipca a zakończyła 12 lipca, wzięło udział około 80 skrzatów, zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorów oraz personel pomocniczy, składający się z kucharek i opiekunów z Calgary i Edmonton.

Harcerki i harcerze brali udział w kursie żeglarskim prowadzonym przez Northen Alberta Sailing College, a zuchy kroczyły śladami Robinsona Crusoe. W programie obozu obok ruchu na świeżym powietrzu były miedzy innymi tematy dotyczące: natury, historii Polski, kultury, języka polskiego, wiary, domowej kuchni, dyscypliny i zajęcia plastyczne.

Obóz jak zawsze pozostawił na wszystkich wiele wrażeń i miłe wspomnienia.

Aktualna lista ofiarodawców wspierających powiększenie placu zabaw dla dzieci w przedszkolu SISEM

Aktualna lista ofiarodawców wspierających powiększenie placu zabaw dla dzieci z okazji 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady.

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane, jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontaktować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

Zobacz tez: poloniaedmonton.com/w-trosce-o-mlode-pokolenie-zbudujmy-plac-zabaw/

Aktualna lista ofiarodawców wspierających powiększenie placu zabaw dla dzieci w przedszkolu SISEM.

Aktualna lista ofiarodawców wspierających powiększenie placu zabaw dla dzieci z okazji 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady.

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą hojną dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontakować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

 

Polonia w Grande Prairie zaprasza na Doroczny Odpust.

W dniu 18 czerwca br. odbędzie się kolejny, doroczny Odpust Polonijny w Webster k. Grande Prairie. Uroczystość odpustowa nie tylko stanowi świętowanie tego dnia, ale również jest okazją, aby złożyć wizytę Polakom rozsianym w dalekiej, północnej Albercie. W latach międzywojennych polscy pionierzy osiedlali się tutaj po opuszczeniu ojczystego kraju w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i swoich bliskich. Wybrana przez nich droga była niewątpliwie trudną, wiele w tej wędrówce było niepowodzeń i rozczarowań. Niemniej docierając do celu starali się jak najrzetelniej wykonywać swoje obowiązki nie zapominając równocześnie o wartościach przywiezionych z kraju ojczystego. To tutaj już w 1943 roku utworzono oficjalną organizację mającą na celu pielęgnowanie i propagowanie ojczystych wartości na kanadyjskiej ziemi. Założycielem Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego w Grande Prairie był Walter Konowecki, przybyły do regionu w 1928 z kieleckiego. Rozwijające się stowarzyszenie skupiało Polaków z miasta oraz jego okolic, starając się umacniać wieź między Polakami i pozostając w stałym kontakcie z Kongresem Polonijnym w Kanadzie. Kolejnym prezesem został Antoni Wozniak, jeden z pierwszych przybyłych w te rejony Polaków. Podczas wieloletniej kadencji był bardzo zaangażowany w życie polonijne i rozwój stowarzyszenia, oferując pomoc moralną i finansową nowoprzybyłym polskim imigrantom.

Wykruszyły się już szeregi dzielnych polskich pionierów. We wsi Webster niedaleko Grande Prairie pozostała po nich Grota, na której znajduje się mosiężna tablica z napisem w jeżyku angielskim: “Most of the settlers in the Webster were of Polish descent, since 1927. In the early 1930s a Catholic Church was built on the south side of the grotto. The main church carpenters were Alojzy Wrzosek and Stanislaw Siluch. First resident priest, Fr. Joachim Michałowski, OMI, a newly ordained priest from Poland served from 1938 until 1951. His replecament, Fr. Josef Lucas, served from 1953 to 1957 and was instrumental in building the grotto. In 1954, Alojzy Wrzosek and Julian Grotkowski, with the help of many dedicated settlers from the Webster and Sexmith areas, constructed the stone grotto. Polish settlers celebrate an ongoing annual pilgrimage at the Grotto to commemorate the Sacred Heart of Jesus and the Virgin Mary. In 1964 the church was struck by lightning and burned to the ground”.

Choć większość Polonii wyprowadziła się z rejonów Webster, do dziś cmentarz i symboliczna polska grota znajduje się pod opieką Polonii z Grande Prairie. Ważną cześć Webster stanowi również ustawiona przy grocie kabina leśna, w której ks. Michałowski spędził pierwszą zimę podczas swej posługi kapłańskiej w Webster. Domek ten jest swoistym miniaturowym muzeum, w którym znaleźć można eksponaty-rzeczy codziennego użytku, należące do pierwszych polskich emigrantów na tej ziemi. Pomniki te przypominają nam, że dzięki ich pracy, wytrwałości i wierze, Grande Prairie nadal tętni polonijnym życiem. Tym razem młodsze pokolenie oraz Polacy z „Solidarnościowej” emigracji kontynuują wizje tych, co byli przed nimi. Dziś w skupisku polonijnym w Grande Prairie i jej okolicy, znajdują się osoby, które szczególnie zasługują na wyróżnienie. W 2008 roku odbyła się uroczysta gala mająca na celu upamiętnienie 65 rocznicy istnienia Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego w Grande Prerie. Oprócz zaproszonych członków organizacji znaleźli się goście honorowi, a wśród nich miedzy innymi byli prezesi stowarzyszenia – Ambroży Sałacki, Ernest Horabik, Marek Wilk, Kazimierz Dul, Mirosław Bator, Tadeusz Łukasiewicz i Jacek Bator. W uroczystości udział również wzięli: Maciej Krych, Konsul Generalny RP w Vancouver, John Szumlas, Konsul Honorowy w Edmonton, Zygmunt Potocki, Konsul Honorowy z Calgary, a także przedstawiciele rządowi z prowincji Alberta. Ważnym punktem obchodów jubileuszu było przyznanie Walterowi Paszkowskiemu Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitny wkład w działalność łączącą Polskę z Kanadą. Pan Paszkowski, syn polskich imigrantów przybyłych do Sexmith w 1930 roku, przez długie lata udzielał się z wielkim zaangażowaniem nie tylko w rozwój polsko-kanadyjskiej przyjaźni, ale również w życie polityczne i gospodarcze. Darzony wielkim szacunkiem i sympatią do dziś jest uważany za wielką osobistość regionu.

W Grande Prairie i okolicy mieszka obecnie około 350 Polaków – niektórzy są potomkami pierwszej fali emigracyjnej z początków XX wieku, cześć z nich przybyła do Kanady po drugiej wojnie światowej, cześć znalazła tu azyl polityczny podczas panującego w Polsce komunizmu, cześć stanowi zupełnie nową generację, przybyłą tu już w dwudziestym pierwszym wieku. Choć Polacy wciąż dbają o zachowanie ojczystej tradycji, kultury, obyczajów i języka, potrafili oni doskonale zaadoptować się do nowych warunków i uczynić Kanadę nowym domem. Niektórzy z nich wciąż trudnią się pracą na roli, choć większość pracuje w mieście. Członkowie współczesnej Polonii w Grande Prairie znaleźli zatrudnienie miedzy innymi w przemyśle wydobywczym, szkolnictwie, budownictwie, lecznictwie, a niektórzy prowadzą nawet prosperujące prywatne firmy. Przez ostatnie lata Polonia w Grande Prairie i okolic była otoczona opieką duszpasterską przez księdza Leona Klera, rezydującego w kościele Niepokalanego Poczęcia w Sexmith do 2007 roku, a ojciec Rajmud Dorawa pełni posługę kapłańską w Kościele Świętego Józefa w Grande Prairie od 2011.

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Grande Prairie działa dziś prężnie pod kierownictwem pani prezes Jagody Wilk, piastującej swe stanowisko od 2007 roku. Zarząd towarzystwa spotyka się regularnie i odpowiedzialny jest za organizowanie corocznych uroczystości. Wśród nich nigdy nie brakuje bożonarodzeniowej mszy i poczęstunku, święcenia pokarmów wielkanocnych czy powakacyjnego pikniku polonijnego. Najważniejszym jednak punktem dla niektórych do dziś pozostaje msza odpustowa przy grocie Webster. To tam przy wspólnej modlitwie w szczególny sposób odczuwa się przynależność do polskiej wspólnoty z daleka od Ojczyzny.